producent oprogramowania

 • Polski
 • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   » Opis programu

Seria SBO

Dla użytkowników SAP Business One

R2płatnikSBO system płacowo-kadrowy
 • Planowanie i rejestracja czasu pracy
 • Prawidłowe naliczenie wynagrodzeń
 • Terminowe przelewy pracownicze i rozliczenia z urzędami
 • Szczegółowa analiza kosztów wynagrodzeń
 • Obieg dokumentów poprzez internetowy portal pracownika
R2płatnikSBO program kadrowo-płacowy


R2płatnikSBO to kompletny i w pełni funkcjonalny program kadrowo-płacowy zintegrowany z systemem SAP Business One. System jest podstawowym narzędziem pracy w dziale kadr i w dziale rachuby płac. Jest on również bardzo pomocny w organizacji pracy dyrektora personalnego do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

System pracuje na bazie danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014 i charakteryzuje się szybką i stabilną pracą sieciową oraz wysokim zabezpieczeniem bazy danych.

System zalecany przez SAP dla użytkowników SAP Business One.


ewidencja pracowników
Ewidencja pracowników

 • planowanie zatrudnienia
  • planowanie stanowisk i etatów w oddziałach, działach i zespołach
  • opis stanowisk pracy wraz z zadaniami do wykonania
  • moduł automatycznej rekrutacji przez internet na stanowiska nieobsadzone
  • wielostopniowa ocena kwalifikacji stanowiskowych i dodatkowych
 • ewidencja pracowników z podziałem na grupy
  • wielopłaszczyznowa struktura organizacyjna firmy
  • możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów
  • wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami
  • synchronizacja danych pracowników z SAP Business One
 • usystematyzowana struktura danych kadrowych
  • przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp
  • poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki
  • teczka pracownika z możliwością szybkiego wglądu w oryginały załączonych dokumentów
  • kontrola terminów dowolnych ewidencjonowanych przy pracownikach zdarzeń
 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań
  • kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń
  • uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie
  • obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń
  • dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań
 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty
  • kontrola salda spłat pożyczek ratalnych
  • kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych
  • rozliczanie ryczałtu samochodowego
  • ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń socjalnych
  • ewidencja kar i nagród
 • ewidencja wyposażenia
  • rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania
  • magazyn wyposażenia z zamówieniami uwzględniającymi indywidualne cechy pracownika (np. rozmiar odzieży)
 • planowanie i ewidencja szkoleń
  • określenie wymaganych na danym stanowisku rodzajów szkoleń i terminów ich zaliczenia
  • planowanie szkoleń z możliwością zapisów przez internet
  • szczegółowa ewidencja odbytych szkoleń
  • okresowa ocena rozwoju


rozliczanie czasu pracy
Rozliczanie czasu pracy

 • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
  • różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy
  • kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym
  • możliwość ustalenia godzinowego harmonogramu rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • automatyczne rozplanowanie wg różnych systemów pracy (12-godzinny, 12 na 24, 3-zmianowy, 3-zmianowy ciągły)
 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
  • kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
  • możliwość wprowadzania godzin wejścia i wyjścia
  • zaawansowana interpretacja godzin wejścia i wyjścia na podstawie ustalonego harmonogramu pracy
  • możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf)
  • wewnętrzny system RCP przez internet lub intranet
  • internetowa akceptacja wniosków o nadgodziny
  • integracja z zewnętrznymi czytnikami RCP (odcisk palca, karta zbliżeniowa)
  • moduł grupowego planowania czasu pracy
 • karta urlopowa z kontrolą limitów
  • wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca
  • wnioski urlopowe przez internet lub intranet
  • moduł planowania urlopów
 • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków
  • wyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw
  • korekty do poprzednich zwolnień
 • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń
  • biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę
  • ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń
  • możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy
 • rozliczanie płacy akordowej
  • możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy
  • szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej
 • kompletne rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
  • biblioteka tras z odległościami i czasami przejazdów
  • szczegółowy rachunek kosztów podróży
  • automatycznie wypełniany druk delegacji
  • wprowadzanie i rozliczanie delegacji przez internet


naliczanie wynagrodzeń
Naliczanie wynagrodzeń

 • modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań
  • standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac
  • unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania
  • definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń
 • ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu
  • aktualizacja parametrów naliczania przez internet
  • rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe)
  • automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt
  • czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników z opcją oszczędności tonera
  • możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną
  • oryginalny system kontroli naliczeń
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
  • naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)
  • podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto
  • wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach
  • przejrzysty sposób rozliczania składek ZUS
 • wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów
  • automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS
  • współpraca z większością systemów bankowych


świadectwo pracyRaporty i zestawienia

 • rozliczanie wynagrodzeń
  • roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet
  • zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS
  • współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi
  • współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ
  • współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań
 • rozliczanie kosztów wynagrodzeń
  • szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia
  • szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5
  • automatyczne księgowanie do SAP Business One
 • planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów
  • szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14
  • zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia
  • wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL
  • eksport zestawień do innych systemów (np.Excel) w celu dalszej analizy
  • wysyłka zestawień pocztą elektroniczną
 • rozliczenia z pracownikami
  • estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje
  • seryjne wydruki kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce
  • zbiorcza wysyłka e-Deklaracji przez internet
  • możliwość przygotowania własnych dokumentów do wewnętrznych potrzeb firmy
  • udostępnianie dokumentów (np. PITy, paski, zaświadczenia) w portalu dla pracowników
  • system wewnętrznych komunikatów (np. nowości, zarządzenia, regulaminy) i newsletter dla pracownikówportal dla pracowników
Dodatkowe zalety systemu

 • wersje wielofirmowe
  • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
  • import danych firm z programu płatnik ZUS
  • dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej
  • rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne
  • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
  • ujednolicone standardy pracy
  • interfejs polski i angielski
  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
  • możliwość tłumaczenia wydruków na dowolny język

 • mobilna wersja portalu
  wersja sieciowa
  • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL
  • trójwarstwowa architektura aplikacji umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
  • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników
  • funkcjonalny portal dla pracowników
 • bezpieczeństwo danych
  • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach
  • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych
  • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych
  • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

 

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Intel lub kompatybilnym 2 GHz lub szybszym (min. 1 GHz)
 • system operacyjny Windows 7/8/10 (32 lub 64-bitowy) (min. Windows XP/Vista)
 • 2 GB pamięci RAM lub więcej (min. 512 MB)
 • 2,2 GB wolnego miejsca na twardym dysku (min. 600 MB)

Referencje

Brügmann S.A. we Włocławku

"Jesteśmy firmą produkcyjną, zatrudniającą 300 osób. Przy takiej ilości zatrudnionych pracowników pracujących na trzy zmiany,...

mgr Anna Trajder
Szef Działu Kadr i Płac

Brügmann S.A. we Włocławku

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2