producent oprogramowania

 • Polski
 • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   » Historia zmian

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2firma - zintegrowany system obsługi firmy

Historia zmian

 RESET2 - Historia zmian

Historia zmian w systemie R2firma w.10.xx

Kolorowe linie z lewej strony oznaczają odpowiednio:

czerwona - opis dotyczący tylko serii PRO

fioletowa - opis dotyczący tylko modułów R2fk i R2księga

pomarańczowa - opis dotyczący tylko modułu R2faktury

Brak kreski - opis dotyczy wszystkich modułów we wszystkich seriach.


kolorem czarnym oznaczono nowości, kolorem szarym poprawki


10.11.2 (10.01.18)

 • drobne poprawki (249522, 249202, 248654, 248341, 246201)

10.11.1 (03.01.18)

 • drobne poprawki (248484, 248482, 248387)

10.11.0 (02.01.18) - zobacz na www.reset2.pl

 • przelewy ZUS na indywidualne konta
  Przelewy ZUS z datą od 01.01.2018 korzystają z indywidualnego rachunku do rozliczeń z ZUS określonego w danych właściciela na zakładce "Składki ZUS" w polu "Konto ZUS". Kwota na przelewie ZUS generowanym automatycznie z okna PIT5/5L obejmuje sumę wszystkich składek ZUS płaconych przez właściciela firmy zgodnie z indywidualnymi ustawieniami określonymi na zakładce "Składki ZUS". Oprócz składki społecznej i zdrowotnej kwota obejmuje również składkę na Fundusz Pracy, chyba że właściciel korzysta z obniżonych składek ZUS (parametr "Fundusz Pracy" na zakładce "Składki ZUS").
 • nowe deklaracje PIT-36L(14), PIT-B(15) (wydruk i e-deklaracja)
 • nowe deklaracje PIT-28(20), PIT-28/A(16), PIT-28/B(14) (wydruk i e-deklaracja)
 • eksport danych PIT-36 do programu IPS za 2017
 • wydruk PIT-B dostępny dla podatku wg skali
 • roczny podatek wg skali obejmuje kwotę wolną zależną od podstawy opodatkowania
 • wpisy "Odwrotne obciążenie (zakup)" dostępne w najmie lub dzierżawie (221340)
 • planowanie sald dostępne nie tylko dla jednostek budżetowych (244611)
  Pole "Planowanie sald" w danych firmy na zakładce "Ustawienia - Inne" umożliwia włączenie planowania sald dla dowolnego rodzaju podatnika.
 • określanie folderu docelowego dla JPK VAT(245298)
  W menu "Ustawienia - Konfiguracja - Deklaracje/JPK - Katalog dla plików JPK VAT" można określić domyślny katalog, w którym program będzie zapisywał pliki JPK (dane i metadane). Jeżeli baza danych programu zawiera więcej niż jedną firmę, należy użyć dodatkowych symboli, aby uniknąć konfliktów nazw plików:
  • [NRF] - program wpisze w to miejsce numer kolejny danej firmy.
  • [NAF] - program wpisze w to miejsce nazwę skróconą danej firmy
 • rabat kwotowy w walucie (245533)
  Na fakturach w walucie obcej można wprowadzić rabat kwotowy w walucie lub (tak jak do tej pory) w PLN. Dwukrotne kliknięcie w polu "Rabat" przełącza walutę rabatu.
 • na fakturach w języku obcym nazwa asortymentu tylko tłumaczona (245549)
  Jeśli na wydruku faktury w języku obcym ma się drukować tylko nazwa w języku obcym (bez oryginalnej polskiej nazwy, tak jak do tej pory), to należy włączyć w definicji dokumentu parametr "Wydruk - Nazwa tylko przetłumaczona".
 • kontrakt księgowy na fakturze (241520)
  Jeśli program R2faktury pracuje jako moduł systemu R2firma lub jest zintegrowany z osobnym programem R2fk, to na fakturze na zakładce "FK" można określić kontrakt księgowy (wybierając go z biblioteki kontraktów określonej w R2fk). Po zaksięgowaniu w R2fk będzie on przypisany do wszystkich pozycji tej faktury. Kontrakty księgowe są inną biblioteką niż kontrakty magazynowe dostępne od dawna w PZ.
 • własne kolumny w pozycjach dokumentów (245534)
  Można teraz dodać aż trzy dodatkowe kolumny (np. z własnym polem) do kolumn dostępnych standardowo w tabelce z pozycjami w oknach Księga, Faktury, PZ i MM. Służy do tego funkcja "Dodatkowe kolumny" w menu dostępnym po naciśnięciu prawego przycisku myszy na zakładce "Pozycje" w ww. oknach.
 • import wyciągów z banku Nordea (245298)
 • eksport przelewów walutowych do banku ING (174493)
 • drobne poprawki (247758, 246749, 246624, 246620, 246526, 245940, 245829, 245531, 245441, 245297, 245293, 244659, 244400, 242389, 237395, 228154, 221340)

10.10.4 (14.12.17)

 • drobne poprawki (246392)

10.10.3 (12.12.17)

 • drobne poprawki (245922)

10.10.2 (11.12.17)

 • drobne poprawki (245614, 245601, 245438)

10.10.1 (01.12.17)

 • drobne poprawki (244400)

10.10.0 (30.11.17) - zobacz na www.reset2.pl

 • pierwsza oficjalna wersja zintegrowanego systemu obsługi firmy - programu R2firma
  (zobacz na www.reset2.pl)
  System R2firma to połączenie programów R2fk/R2księga (w zależności od prowadzonej księgowości) oraz R2faktury. Programy te funkcjonują jako moduły systemu R2firma i pracują na tej samej bazie danych. Dzięki temu:
  • wyeliminowano konieczność importu faktur z R2faktury do R2fk/R2księga
  • użytkownicy, dane firmy, rachunki bankowe, kontrahenci, raporty kasowe i bankowe oraz rozrachunki są wspólne dla obu modułów. Dane wprowadzone w jednym module są od razu widoczne w drugim.
  • archiwizacja/odtwarzanie danych obejmuje dane z obu modułów
  • folder uruchomieniowy jest wspólny
  • pracując w jednym module można korzystać z informacji wprowadzonych w innym, np. przeglądając rozrachunki z kontrahentem w R2fk można podejrzeć fakturę z której one pochodzą
  Program R2firma można zakupić jako nowy program, ale można też rozszerzyć(zamienić) aktualnie posiadany program R2fk/R2księga lub R2faktury na R2frmę. Zapraszamy.
 • wersja MINI umożliwia sporządzanie i wysyłanie JPK-VAT oraz e-dekaracji VAT
  W związku z wprowadzonym od 01.01.2018 obowiązkiem przesyłania przez mikroprzedsiębiorców JPK-VAT oraz deklaracji VAT7 w formie elektronicznej udostępniamy taką funkcjonalność już od wersji MINI. Dodatkowo można w niej teraz księgować faktury zakupowe wystawione w trybie odwrotne obciążenie VAT.
 • podpisywanie JPK przy pomocy Profilu Zaufanego ePUAP
  Dla tych z Państwa, którzy nie posiadają podpisu kwalifikowanego, a będą od stycznia zobowiązani do wysyłania JPK-VAT przygotowaliśmy możliwość podpisywania JPK przy pomocy Profilu Zaufanego ePUAP. Szczegóły w instrukcji obsługi w rozdziale "ZESTAWIENIA I RAPORTY - JPK - Podpisanie JPK Profilem Zaufanym".
 • R2firma START bezpłatnym narzędziem do sporządzania i wysyłania JPK-VAT.
  (zobacz na www.reset2.pl)
  Wersja START programu R2firma ma taką samą funkcjonalność jak wersja MINI, z tym że posiada ograniczenia na 10 wpisów do księgi (wpisy "Tylko VAT" nie są wliczane) i 3 faktury oraz 3 PZ miesięcznie. Mieszcząc się w tych limitach można sporządzać i wysyłać elektronicznie JPK-VAT oraz e-deklaracje VAT-7. Wersja START jest bezpłatna. Wystarczy ją zarejestrować. Wersja START nie jest objętą bezpłatną pomocą techniczną.
 • weryfikacja zagranicznych NIP-ów w systemie VIES (221871)
  Mechanizm weryfikacji numerów NIP obejmuje teraz również sprawdzanie statusu podatników zagranicznych w unijnym systemie VIES. Korzystanie z tego systemu włącza się w menu "Ustawienia - Konfiguracja - Kontrahenci - Kontrola statusu VAT - Korzystaj z VIES".
 • protokół z weryfikacji statusu VAT kontrahentów
  Poza samym mechanizmem sprawdzania statusu VAT kontrahentów zagranicznych wprowadziliśmy także możliwość wydrukowania protokołu z przeprowadzonej kontroli statusu VAT kontrahentów. Wydruk dostępny jest pod przyciskiem "Drukuj protokół" w oknie "Weryfikuj status VAT". Raport ten pokazuje wynik dokonanej kontroli oraz wskazuje gdzie dokonano sprawdzenia statusu VAT tj. czy w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów czy też w unijnym systemie VIES.
 • ulepszony dostęp do historii zmian
  Historia zmian wprowadzonych w nowej wersji programu jest teraz pokazywana każdemu użytkownikowi programu przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji, a nie tylko w trakcie pobierania aktualizacji. Ponadto można do niej w każdej chwili wrócić korzystając z pozycji menu głównego "Pomoc - Historia zmian", tym bardziej, że jest ona dostępna nawet przy zabronieniu pobierania aktualizacji przez prawa dostępu.
 • indywidualny rachunek do rozliczeń z ZUS
  Jeśli otrzymaliście już Państwo pismo z ZUS z informacją o indywidualnym rachunku do rozliczeń z ZUS, to można ten rachunek zapisać w danych właściciela na zakładce "Składki ZUS" w polu "Konto ZUS". Przed końcem roku pojawi się aktualizacja programu, która umożliwi generowanie przelewów do ZUS na podstawie tego rachunku.
 • wydruk załączników z historii e-deklaracji (237709)
 • transakcje zagraniczne na VAT-9M i VAT-8 (241715)
 • współpraca z drukarkami i kasami fiskalnymi NOVITUS
  W oknie URZĄDZENIA FISKALNE dostępne są dwa nowe typy urządzeń:
  - "Drukarka NOVITUS" - dowolna drukarka fiskalna firmy NOVITUS
  - "Kasa NOVITUS SENTO" - kasa NOVITUS SENTO lub kompatybilna.
  Jeśli dotychczas korzystano z drukarki NOVITUS ustawionej w programie jako "Drukarka POSNET THERMAL", to można tego ustawienia nie zmieniać.
 • waga asortymentu z dokładnością do 4 cyfr po przecinku (241173)
  Precyzję stosowaną do pól dotyczących wagi ustawia się w danych firmy na zakładce "Ustawienia - Ogólne".
 • zbiorcza nazwa usługi drukowana na paragonie fiskalnym (237208)
  Zamiast drukowania wszystkich pozycji faktury na paragonie fiskalnym można teraz wydrukować jedną zbiorczą pozycję z sumaryczną ilością i wartością. Aby włączyć taką opcję należy w oknie DEFINICJE DOKUMENTÓW na zakładce "Wydruk" określić w polu "Nazwa fisk." nazwę takiej zbiorczej usługi.
 • proforma w EUR na sprzedaż krajową z VAT w walucie (241185)
 • ograniczenie dostępu do cen sprzedaży (241174)
  Gdy chcemy ograniczyć pracownikom przyjmującym towar na magazyn dostęp do cen sprzedaży, należy zaznaczyć parametr "Brak dostępu do cen sprzedaży" na zakładce "Nadzór" w prawach dostępu.
 • API - przykładowy AddOn UI w językach Visual C# i Visual Basic
  W folderach DEMOS\C# i DEMOS\VB znajdują się zmodyfikowane kody źródłowe aplikacji R2firmaApiDemo korzystającej z R2firmaApi.dll. Po uruchomieniu tej aplikacji w trybie AddOn, czyli po skonfigurowaniu jej w menu Ustawienia-Środowisko na zakładce Dodatki, można prześledzić działanie funkcji modyfikujących interface użytkownika, a konkretnie: tworzenie własnych raportów i dodawanie ich do menu Raporty, tworzenie dodatkowej funkcjonalności w oknie FAKTURY/KSIĘGA (przycisk Kopiuj tworzący nowy dokument/wpis na podstawie bieżącego) oraz interakcję z tabelą Kontrahenci (dodanie pola Symbol i automatyczne wypełnianie go na podstawie pola Skrót).
 • linki internetowe w kontrolkach dblabel
  Jeśli chcemy zintegrować program R2firma z zwewnętrznym repozytorium dokumentów załączanych przechowywanym w chmurze, wystarczy wpisać adresy tych dokumentów do dodanego samodzielnie pola użytkownika, utworzyć w odpowiednim oknie kontrolkę użytkownika typu "dblabel" i ustawić jej atrybut "Extensions"="[[Link]]". Po kliknięciu przez użytkownika w taką kontrolkę zostanie uruchomiona domyślna przeglądarka internetowa z odpowiednim adresem.
 • drobne poprawki (241296, 241224, 240013, 239857, 239853, 239780, 239694, 239680, 239310, 239283, 238973, 238708, 237709, 237038, 236035, 235708, 231580, 196771, 129860)

10.08.0 (27.09.17)

 • nowy PIT-36L(13) - wydruk
 • ułamki zwykłe jako metoda podziału w schematach księgowych (231196)
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-27 i VAT-UE z historii e-deklaracji (232621)
  Każdą deklarację zapamiętaną w historii e-dekaracji możemy wydrukować korzystając z menu drukowania w tym oknie.
 • ułatwienia w księgowaniu wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług
  Jeśli kontrahent ma zaznaczone pole "UE", to po wybraniu go na wpis typu "U - Eksport usług" zostanie automatycznie zaznaczone pole "W.św.usł."
 • domyślny sposób księgowania faktur sprzedaży i zakupu określany w kontrahencie
  Jeśli zwykle wystawiamy danemu kontrahentowi dokumenty określonego typu, np. "U - Eksport usług", to możemy określić ten typ dokumentów w danych kontrahenta na zakładce "FK" (pełna księgowość), "Księga" (księga przychodów). W przypadku programu R2firma będą to odpowiednio zakładki "Księgowanie-Inne" lub "Księgowanie". Analogicznie możemy zaznaczyć tam domyślny typ (sposób księgowania) dokumentów zakupu (PZ). Po wybraniu takiego kontrahenta pole "Księgowany jako" na fakturze (PZ) ustawi się na taką wartość jak w kontrahencie. Jeśli domyślny sposób księgowania sprzedaży jest inny niż "S - Sprzedaż krajowa", to w definicji faktury powinno być włączone pole "Zagraniczny" i sposób księgowania ustawiony na "S - sprzedaż krajowa", gdyż tylko taka definicja umożliwia zmianę sposobu księgowanie bezpośrednio na fakturze.
 • ułatwienia w wystawianiu faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług
  • Po wybraniu na fakturze sposobu księgowania "U - Eksport usług" pojawia się pole "W.św.usł.", które można zaznaczyć w przypadku wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.
  • Jeśli kontrahent ma zaznaczone pole "UE", to po wybraniu go na wpis typu "U - Eksport usług" zostanie automatycznie zaznaczone pole "W.św.usł."
  • W definicji faktury można zaznaczyć pole "W.św.usł.", jeśli wszystkie faktury wystawiane z tej definicji mają mieć w przypadku sposobu księgowania "U - Eksport usług" zaznaczone automatycznie pole "W.św.usł.".
 • bardziej szczegółowe informacje przy eksporcie faktur w formacie RESET2 - XML (229513)
 • własna kolumna w pozycjach faktur, PZ, MM
  Można teraz dodać dodatkową kolumnę (np. z własnym polem) do kolumn dostępnych standardowo w tabelce z pozycjami faktury (PZ, MM). Służy do tego funkcja "Dodatkowa kolumna" w menu dostępnym po naciśnięciu prawego przycisku myszy na zakładce "Pozycje" w oknie FAKTURY (PZ, MM).
 • wyszukiwanie kontrahentów po początku nazwy (231238)
  Naciskając prawy klawisz myszy na polu służacym do wyboru kontrahenta na fakturze lub we wpisie do księgi mamy możliwość określenia sposobu wyszukiwania: "Początek" (wpisany tekst musi się znajdować na początku skrótu, danych lub nipu kontrahenta) lub "Fragment" (wpisany tekst może występować gdziekolwiek w skrócie, danych lub nipie kontrahenta - to jest domyślny sposób wyszukiwania). Sposób wyszukiwania jest ustawiany niezależnie dla każdego użytkownika programu i dotyczy wszystkich pól wyszukiwania.
 • prawidłowa praca na dodatkowych monitorach (72836)
  Jeśli pracujemy na komputerze z podłączonymi dwoma monitorami, to możemy przeciągnąć program na wybrany monitor. Program zapamięta swoje położenie i od tej pory będzie się uruchamiał w całości (tło, wszystkie okna i komunikaty) na tym monitorze.
 • drobne poprawki (236806, 236782, 236105, 236066, 235238, 235671, 234469, 233837, 233603, 233602, 233743, 233435, 233427, 233186, 232675, 232434, 231580, 231147, 231094, 230705, 230633, 230476, 230475, 230916, 230705, 229998, 229524, 229518, 229513, 228670, 227938, 227336, 226006, 225450, 224495, 224221, 223229, 220509, 219492, 217517, 208396, 196621, 189542, 166106, 74902)

10.07.1 (03.08.17)

 • drobne poprawki (232084, 231931, 231917, 231711)

10.07.0 (10.07.17)

 • pole "Kwota ogółem" (224321)
  W programie R2księga w trakcie księgowania wpisów w oknie KSIĘGA można od dawna korzystać z pola "Kwota ogółem" służącego do kontroli poprawności wprowadzanych kwot. Teraz analogiczne pole dostępne jest również w programie R2fk. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - KSIĘGA HANDLOWA - Księgowanie dokumentów".
 • automatyczne przeksięgowanie VAT na następny miesiąc uwzględnia udział SO (216660)
  Jeśli w menu "Ustawienia - Ustawienia kont" na zakładce "Podatki" zaznaczono "VAT od zakupów Prewspółczynnik/SM", to automatyczny PK wywoływany w oknie KSIĘGA funkcją "PK - VAT do rozliczenia w następnych miesiącach" będzie zawierał kwoty VAT pomniejszone proporcjonalnie wg prewspółczynnika i/lub udziału sprzedaży opodatkowanej.
 • proforma z odwrotnym obciążeniem (210704)
 • drobne poprawki (229364, 229295, 229262, 229217, 228864, 216660, 210704)

10.06.0 (30.06.17)

 • import płatności z Alior Bank w formacie csv (220247)
 • CEIDG-1 (wersja 1.8.3) (225390)
 • VAT-R(13) (wydruk i e-deklaracja) (226367)
 • automatyczna korekta dekretu w trakcie importu faktur
  Jeśli dane do R2fk są importowane z zewnętrznego systemu fakturowo-magazynowego, to można skorzystać z mechanizmu automatycznej korekty dekretu we wszystkich lub wybranych dokumentach. Wystarczy w pliku buforowym dołączyć linie z prefiksem 'DK'. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - ZAŁĄCZNIKI - Specyfikacja importu faktur z R2faktury".
 • API - funkcje rozszerzające interfejs aplikacji w R2firmaApi.dll
  W R2firmaApi.dll dodano funkcje wpływające na interfejs użytkownika aplikacji R2firma. Dzięki temu można pisać własne dodatki (AddOn'y) rozszerzające interface programu R2firma. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - FUNKCJE API - UI (User Interface)".
 • API - przykładowy AddOn
  W folderze DEMOS\Delphi znajdują się zmodyfikowane kody źródłowe aplikacji R2firmaApiDemo korzystającej z R2firmaApi.dll. Po uruchomieniu tej aplikacji w trybie AddOn, czyli po skonfigurowaniu jej w menu Ustawienia-Środowisko na zakładce Dodatki, można prześledzić działanie funkcji modyfikujących interface użytkownika, a konkretnie: tworzenie własnych raportów i dodawanie ich do menu Raporty, tworzenie dodatkowej funkcjonalności w oknie FAKTURY/KSIĘGA (przycisk Kopiuj tworzący nowy dokument/wpis na podstawie bieżącego) oraz interakcję z tabelą Kontrahenci (dodanie pola Symbol i automatyczne wypełnianie go na podstawie pola Skrót).
 • drobne poprawki (227680, 227666, 226347, 225788, 225754, 225734, 225695, 225615, 225592, 224957, 224647, 224644, 224638, 224591, 224580, 224445, 224321, 224302, 224095, 224050, 223387, 222678, 220529, 220174, 217882, 163911)

10.05.2 (19.05.17)

 • drobne poprawki (224045, 223866, 223758, 223756)

10.05.1 (16.05.17)

 • drobne poprawki (223668, 223623, 223605, 223598, 223081, 222712)

10.05.0 (11.05.17)

 • kojarzenie rozrachunków wg numeru dokumentu lub kwoty (221362)
  Przed kojarzeniem rozrachunków można teraz określić sposób kojarzenia:
  • wg numeru dokumentu: tylko płatności posiadające ten sam numer dokument, bez względu na kwotę
  • wg kwoty: tylko płatności ze zgodną kwotą, bez względu na numer dokumentu
  • dowolnie
 • parametr "Agregować konto MPK"(217214)
  Wyłączenie parametru "Ustawienia-Konfiguracja-Księga-Agregować konto MPK" powoduje generowanie dla tego samego konta MPK tylu obrotów, ile jest różnych opisów przy pozycjach z tym MPK.
 • parametr "Domyślne uporządkowanie planu kont"(218664)
  Domyślny sposób uporządkowania kont w oknie PLAN KONT i na niektórych zestawieniach:
  • liczbowo, np.:
   201-1, 201-2, 201-9, 201-10, 201-11, 201-20, 201-21, 201-100, 201-200
  • alfabetycznie, np.:
   201-1, 201-10, 201-100, 201-11, 201-2, 201-20, 201-200, 201-21, 201-9
  Parametr dostępny w oknie firmy na zakładce "Ustawienia-Inne".
 • import faktur z pliku JPK-VAT (217315)
  Import faktur z jednolitego pliku kontrolnego wygenerowanego w dowolnym programie w formacie JPK-VAT.
 • numerowanie faktur uzależnione od daty sprzedaży (222466)
  Aby numerować dokumenty sprzedaży w zależności od daty sprzedaży (a nie od daty wystawienia), należy używać w układzie numeru symboli SRR, SRRRR, SMM i SMC. Działają one analogicznie do istniejących dotychczas symboli RR, RRRR, MM i MC.
 • drobne poprawki (221994, 221968, 221914, 221607, 221324, 221194, 220830, 220679, 220674, 220540, 220294, 219731, 219720, 219119, 218664, 216810, 216808, 216310, 211656)

10.04.1 (04.04.17)

 • drobne poprawki (219684, 219509, 219265, 219246, 218135, 214252)

10.04.0 (31.03.17)

 • automatyczna kontrola statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (218770)
  Mechanizm automatycznej kontroli statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów minimalizuje ryzyko sankcji związanych z obrotami z nieuczciwymi podatnikami VAT.
  Kontrola obejmuje:
  • sprawdzanie poprawności struktury numerów NIP kontrahentów krajowych. Błędny NIP wymusza wyłączenie pola "Płatnik Vat".
  • sprawdzanie statusu VAT nowych dostawców i/lub odbiorców (w zależności od ustawienia parametru menu "Ustawienia-Konfiguracja-Kontrahenci-Kontrola statusu VAT"). Negatywna weryfikacja statusu wymusza wyłączenie pola "Płatnik Vat". (tylko w wersji Maxi i Pro)
  • sprawdzenie bieżącego statusu VAT dla wybranych kontrahentów (prawy przycisk myszy na wybranym kontrahencie - funkcja "Sprawdź status VAT") (tylko w wersji Maxi i Pro)
  • sprawdzanie kontrahentów przed akceptacją dokumentów w oknach KSIĘGA, PZ i FAKTURY. Dokumenty dla kontrahentów z błędnym numerem NIP lub z wyłączonym polem 'Płatnik Vat" należy dodatkowo potwierdzić.
  • automatyczna weryfikacja wszystkich kontrahentów występujących w rejestrach VAT i JPK-VAT po naciśnięciu przycisku "Sprawdź status VAT". (tylko w wersji Maxi i Pro)
 • parametr "Data rozp. faktury PF w VAT"(217963)
  W związku z obowiązkiem wyszczególniania w JPK-VAT faktur wystawionych do paragonów fiskalnych zmieniony został sposób traktowania wpisów sprzedażowych, przy których zaznaczono parametr "Paragon fisk.". Zmiana obowiązuje od ww. daty.
  • Po tej dacie (włącznie):
   • faktury wystawione do paragonów fiskalnych są ujmowane przy obliczaniu VAT oraz wyszczególniane na JPK
   • suma sprzedaży z kasy fiskalnej musi być pomniejszona o vat z faktur do paragonów
  • Przed tą datą:
   • faktury wystawione do paragonów fiskalnych nie są ujmowane przy obliczaniu VAT ani na JPK
   • suma sprzedaży z kasy fiskalnej powinna być zaksięgowana w pełnej wysokości
  Domyślnie "Data rozp. faktury PF w VAT" została ustawiona na 01.03.2017.
  Uwaga: w przypadku konieczności wykonania korekty JPK-VAT za wcześniejsze miesiące, należy ustawić ww. datę na początek odpowiedniego miesiąca. Przed wysłaniem skorygowanego JPK-VAT należy pamiętać o pomniejszeniu sprzedaży z kasy/drukarki fiskalnej o vat należny od faktur wystawionych do paragonów.
 • parametr "Agregować konto kontrahenta"(217469)
  Włączenie parametru "Ustawienia-Konfiguracja-Księga-Agregować konto kontrahenta" powoduje generowanie jednego obrotu na koncie rozrachunkowym kontrahenta, bez względu na ilość pozycji i opisów w księgowanym dokumencie.
 • parametr "Numer PK z pozycji"(185586)
  Parametr określa skąd ma być pobierany numer dokumentu pokazywany przy płatnościach pochodzących z dokumentów PK pokazywanych w rozrachunkach (windykacji, zestawieniu należności itd.). Jeśli na jednym PK wykonujemy księgowania dotyczące różnych dokumentów i podajemy numery tych dokumentów w opisach przy poszczególnych pozycjach PK, to parametr należy włączyć. Natomiast jeśli operacje dotyczące różnych dokumentów księgujemy jako osobne PK i numer faktury wprowadzamy w PK a nie w jego pozycjach, to parametr należy wyłączyć. Parametr jest dostęny w "Ustawienia-Konfiguracja-Rozrachunki/Windykacja-Numer PK z pozycji".
 • parametr "Pomiń automatyczne BO" we właściwościach okna "Obroty narastająco"(216997)
  Parametr dodano aby ułatwić porównanie obrotów narastająco na koncie rozrachunkowym z rozrachunkami na kontrahencie. Po jego zaznaczeniu z obrotów zostaną wykluczone obroty pochodzące z automatycznych BO (czyli z BO utworzonych automatycznie za pomocą funkcji "Przenieś BO" w oknie "Plan kont").
 • nowy wzór deklaracji AKC-WW(5) (216298)
 • drobne poprawki (218324, 217317, 217214, 217204, 216942, 216369, 216327, 216241, 215749, 215396, 215395, 214987, 214637, 211651, 201838)

10.03.0 (14.03.17)

 • nowy formularz UPL-1(6) oraz OPL-1(5)
 • import faktur z pliku JPK-FA (212992)
  Import faktur z jednolitego pliku kontrolnego wygenerowanego w dowolnym programie w formacie JPK-FA (faktury).
 • dwa rachunki bankowe na wydruku faktury (96859, 56842)
  Na fakturach ze sprzedażą krajową w walucie z VAT w PLN drukują się teraz dwa rachunki bankowe: walutowy i złotówkowy. Rachunki określane są w fakturze na zakładce "Inne". Standardowo podstawiają się domyśkne rachunki dla wybranej waluty i dla PLN.
 • PKWiU oraz stawki VAT na fakturze z odwrotnym obciążeniem (216327)
  W definicji faktury na zakładce "Wydruk" można ustawić parametr "Stawki VAT na fakturze z odwrotnym obc.". Przy włączonym parametrze (domyślnie) obok tabelki z pozycjami faktury drukuje się nr PKWiU oraz stawki VAT związane z tymi pozycjami.
 • przykładowa aplikacja API - faktura korygująca
  W folderze DEMOS\Delphi dostępne jest demo wystawiające fakturę korygującą.
 • nowe sposoby przeglądania i weryfikacji JPK
  Przygotowane pliki JPK_VAT można przed wysłaniem przejrzeć w formie zestawienia zakupów oraz zestawienia sprzedaży, a także jak dotychczas jako plik XML w przeglądarce/edytorze oraz jako sumy kolumn.
 • drobne poprawki (216338, 216225, 215874, 215602, 215589, 215414, 215319, 215143, 215114, 215020, 214987, 214835, 214775, 214572, 214537, 214122, 213929, 213863, 213836, 213722, 213672, 213501, 213126, 212992, 212623, 211893, 211805, 211651, 210016, 209325)

10.02.5 (24.02.17)

 • VAT-R(12) (wydruk i e-deklaracja)
  Przywrócenie poprzedniej wersji VAT-R. eVAT-R(13) nie jest jeszcze przyjmowany przez bramkę Ministerstwa Finansów.
 • drobne poprawki (214183, 214007, 213923, 213612)

10.02.4 (21.02.17)

 • rozszerzenie funkcjonalności wpisu typu "Faktura wewnętrzna" (c.d.)
  Aby dostosować program do wymagań JPK wprowadzono we wpisach "Faktura wewnętrzna" nowe wartości pola "Typ transakcji". Po wybraniu "Korekta roczna - ŚT" lub "Korekta roczna - pozostałe nabycia" podajemy kwoty podatku VAT (bez netto i brutto) związane z tymi zdarzeniami. Kwoty pojawią sie na deklaracji VAT, rejestrze zakupu oraz na JPK VAT. Bezpośrednio na deklaracji w oknie "VAT-7" nie można ich już wprowadzać.
 • drobne poprawki (213803, 213747, 213559, 213341, 213336, 213314, 213308, 212074)

10.02.3 (17.02.17)

 • wybór MPK w osobnym oknie (212893)
  W trakcie księgowania w oknie KSIĘGA lub KASA/BANK można wybierać MPK z rozwijanej listy (tak jak do tej pory) lub w osobnym oknie (po włączeniu parametru "Wybieranie MPK w osobnym oknie" w menu "Ustawienia" - "Konfiguracja" - "Księga"). Korzystanie z tej nowej opcji jest wygodniejsze gdyż umożliwia łatwe wyszukiwanie MPK wg nazwy lub przypisanego konta z grupy "5".
 • drobne poprawki (213154, 213136, 213079, 213042, 213025, 212928, 212540)

10.02.2 (15.02.17)

 • VAT-Z(5) (wydruk i e-deklaracja)
 • CEIDG-1 (wersja 1.8.2) (211901)
 • drobne poprawki (212617, 212615, 212471, 212176, 212144, 212141, 212134, 212035, 211939, 211933, 211723, 211707, 211646, 211494, 210763, 207559)

10.02.1 (10.02.17)

 • VAT-9M(7) (wydruk i e-deklaracja)
 • e-deklaracja CIT-8(24) v.3-0E
 • drobne poprawki (211872, 211866, 211726, 211149, 202022)

10.02.0 (08.02.17)

 • nowe formularze:
  • VAT-R(13) (e-deklaracja)
  • VAT-UE(4), VAT-UEK(4) (wydruk i e-deklaracja)
  • VAT-27(2) (wydruk i e-deklaracja)
 • kwota wolna w zaliczkach na podatek dochodowy wg skali liczona wg art.27 ust.1b ustawy o pdof
 • zmiana znaczenia parametru "VAT-UE mies."
  Od 01.01.2017 deklaracja VAT-UE występuje tylko w postaci miesięcznej. VAT-UE kwartalny jest niedozwolony. W związku z tym parametr "Vat-UE mies." (dane firmy, zakładka "Ustawienia" - "Vat") dotyczy tylko deklaracji VAT-UE przygotowanych przed 01.01.2017. Bez względu na jego wartość od 2017 deklaracje VAT-UE będą sporządzane tylko miesięcznie.
 • parametr "Nie ujmuj w JPK-VAT"
  Parametr znajduje się na zakładce "Rozliczenie VAT". Zaznaczamy go w szczególnych przypadkach, np. gdy jako biuro rachunkowe otrzymaliśmy od klienta wydrukowany rejestr sprzedaży VAT wraz z odpowiadającym mu plikiem JPK. W takiej sytuacji:
  1. na podstawie tego wydruku rejestru sprzedaży robimy jeden zbiorczy wpis w księdze z zaznaczeniem parametru "Nie ujmuj w JPK-VAT" - dzięki temu sprzedaż wykazana w JPK nie będzie zdublowana
  2. plik JPK (zawierający rejestr sprzedaży) otrzymany od klienta łączymy z plikiem JPK-VAT (zawierającym rejestr zakupów) wygenerowanym w programie R2fk/R2księga przy pomocy funkcji "Zbiory - JPK - Integracja wielu plików JPK-VAT".
 • prewspółczynnik VAT
  Podatnicy, którzy dokonują zakupu towarów i usług związanych zarówno z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i z czynnościami pozostającymi poza regulacjami ustawy o VAT na mocy art. 86 ust. 2a ustawy o VAT muszą ustalić proporcję (prewspółczynnik), według której odliczać będą VAT naliczony. Prewspółczynnik ustawia się w danych firmy na zakładce "Ustawienia" - "VAT" w tabelce "Parametry" w kolumnie "Prewsp.[%]". Księgując zakupy objęte prewspółczynnikiem należy w kolumnie "Cel" wybrać "p". Jeśli równolegle z prewspółczynnikiem ma być zastosowane pomniejszenie vatu naliczonego związane ze sprzedażą mieszaną, należy w kolumnie "Cel" wybrać "pm". Zakupy z celami "p" lub "pm" są ujmowane analogicznie do celu "sm" przy tworzeniu dekretu - zgodnie z ustawieniami w menu "Ustawienia" - "Ustawienia kont" - "Podatki" - "VAT od zakupów Prewspółczynnik/SM".
 • prawa dostępu do deklaracji/e-deklaracji
  Nowe prawa dostępu można ustawić w menu "Zbiory" - "Narzędzia" - "Grupy użytkowników" na zakładce "Nadzór". Domyślnie są włączone.
 • prawa dostępu do JPK
  Nowe prawa dostępu można ustawić w menu "Zbiory" - "Narzędzia" - "Grupy użytkowników" na zakładce "Nadzór". Domyślnie są włączone.
 • import płatności z Banku Spółdzielczego (202880)
 • drobne poprawki (211359, 211398, 211303, 210683, 209331, 209248, 202022)

10.01.8 (01.02.17)

 • drobne poprawki (209614, 209608, 209472)

10.01.7 (27.01.17)

 • nowy formularz VAT-R(13) (wydruk)
 • drobne poprawki

10.01.6 (26.01.17)

 • nowy załącznik PIT-28/B(14) (wydruk i e-deklaracja)
 • przykładowe aplikacje API w językach C# i VB
  W folderze DEMOS oprócz dotychczasowego dema w Delphi są teraz dostępne dema w Visual C# i Visual Basic.
 • drobne poprawki (208452, 208046, 206662, 205972)

10.01.5 (24.01.17)

 • drobne poprawki (207819, 207708, 207679, 207339, 205821)

10.01.4 (19.01.17)

 • drobne poprawki (207397, 207295, 207251)

10.01.3 (12.01.17)

 • drobne poprawki (205221)

10.01.2 (11.01.17)

 • nowy CIT-8(24) i załącznik CIT-8/O(11) - wydruk i e-deklaracja
 • eksport danych PIT-36 do programu IPS za 2016
 • drobne poprawki

10.01.1 (28.12.16)

 • kontrahenci powiązani - ustawa o centralizacji rozliczeń VAT w samorządach z 05.09.16
  W oknie "Kontrahenci" pojawiła się zakładka "Powiązania". Można na niej wybrać kontrahenta nadrzędnego (gminę) dla bieżącego kontrahenta (jednostki gminnej). Wybranie jednostki gminnej jako nabywcy na fakturze, dostawcy na fakturze zakupu lub kontrahenta we wpisie do księgi powoduje przypisanie gminy (kontrahenta nadrzędnego) jako kontrahenta do rozliczenia VAT na zakładce "Stawki VAT". Jeśli na fakturze jest określony inny "Nabywca (VAT)" (gmina) niż "Nabywca (płatnik)" (jednostka gminna), to jest on drukowany na fakturze jako "Nabywca", a "Nabywca (płatnik)" jako "Płatnik". Drukowane nagłówki "Nabywca" i "Płatnik" można zmienić na dowolne inne w definicji faktury. Mechanizm kontrahentów powiązanych jest dostęny w wersji Maxi i PRO.
 • drobne poprawki

10.01.0 (22.12.16)

 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
  Generowanie i automatyczne przesyłanie w formie elektronicznej jednolitych plików kontrolnych. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - ZESTAWIENIA I RAPORTY - JPK (Jednolity Plik Kontrolny)".
 • moduły R2fk i R2księga
  • nowy PIT-36L(12) - wydruk i e-deklaracja
  • stawka CIT 15% dla małych podatników
   Od stycznia 2017 mali podatnicy (obrót do 1,2 mln EUR) mogą stosować obniżoną stawkę CIT w wysokości 15%. Aby korzystać z tej stawki należy ustawić parametr "Mały pod." w kolumnie "Stawka" w tabelce "Parametry" na zakładce "Ustawienia - CIT" w danych firmy.
  • definicje bilansu i rzis na zestawieniu "Plan kont"
   Przypisania poszczególnych kont do bilansu i rzis zostały przeniesione z okna "Plan kont" (zakładki "Rachunek zystków i strat" oraz "Bilans") do menu "Ustawienia - Definicje raportów". Aby sprawdzić poprawność wykonanej definicji, można wydrukować w oknie "Plan kont" zestawienie "Plan kont" z włączoną opcją "Przypisania do definicji RZIS" lub "Przypisania do definicji bilansu".
  • zestawienia obrotów i sald w wybranej walucie
   Walutę można wybrać w zestawieniach: "Obroty i salda - zbiorczo", "Obroty i salda - analitycznie" (okno "Plan kont") oraz "Obroty konta" (okna "Obroty miesięcznie" i "Obroty narastająco").
  • filtrowanie kontrahentów wg maski konta odbiorcy lub dostawcy
   We właściwościach (F4) okna "Kontrahenci" pojawiły się nowe kryteria filtrowania: "Konto odbiorcy" i "Konto dostawcy". Składają się one z 8 pól odpowiadających segmentom w numerze konta. W wybranym segmencie można wpisać konkretne cyfry/litery oraz znaki * (gwiazdka) i ? (znak zapytania), gdzie: * (gwiazdka) - oznacza dowolny ciąg cyfr/liter (w tym także pusty), ? (znak zapytania) - oznacza jedną dowolną cyfrę/literę.
  • rozszerzenie funkcjonalności wpisu typu "Faktura wewnętrzna"
   Aby dostosować program do wymagań JPK wprowadzono we wpisach "Faktura wewnętrzna" dodatkowe pole "Typ transakcji". Po wybraniu "Zwrot odliczenia za kasę fiskalną" lub "Podatek od spisu z natury" podajemy kwoty podatku VAT (bez netto i brutto) związane z tymi zdarzeniami. Kwoty pojawią sie na deklaracji VAT oraz na JPK VAT. Bezpośrednio na deklaracji w oknie "VAT-7" nie można ich już wprowadzać.
  • CEIDG-1(1.8.1)
  • automatyczne polecenie przelewu z okna "CIT" (184327)
  • pełne nazwy towarów w imporcie z Subiekta (192706)
 • moduł R2faktury
  • więcej niż 3 ceny sprzedaży
   Do tej pory każdy asortyment miał trzy ceny sprzedaży. Teraz może ich być nawet 20, w zależności od parametru w menu "Ustawienia - Asortymenty - Ceny sprzedaży - Liczba".
  • wybór drukarki przed wydrukiem w fakturach
   Przed wydrukiem faktur i niektórych innych dokumentów można łatwo sprawdzić na którą drukarkę zostanie skierowany wydruk. Pozwala to na sprawniejszą pracę zwłaszcza w konfiguracji terminalowej przy pracy na wielu różnych drukarkach.
  • kontrahenci globalni
   Istniejąca od dawna w programach R2fk i R2księga globalna biblioteka kontrahentów jest teraz dostępna również w programie R2faktury (menu "Okna - Biblioteki - Globalne - Kontrahenci"). Aby z niej korzystać należy w danych firmy włączyć opcję "Ustawienia - Inne - Biblioteki globalne - Kontrahenci".
  • zestawienie "Obroty magazynowe - zagregowane"
   Agreguje obroty magazynowe wg rodzajów lub nazw dokumentów PZ, WZ i MM.
 • wygląd programu
  Zmianie uległ domyślny wygląd programu (kolor, wygląd okien i poszczególnych pól). Można go łatwo dostosować do swoich potrzeb. W menu głównym "Ustawienia - Środowisko - Interfejs - Aktywny interfejs" czeka ponad 40 gotowych styli (interfejsów) określających wygląd programu.
 • osobne pola adresowe w danych kontrahenta
  Dotychczas dane adresowe kontrahenta były przechowywane w jednym zbiorczym polu zawierającym nazwę firmy i pełny adres. Teraz można korzystać z oddzielnych pól adresowych - osobno nazwa firmy, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość i poczta. Rodzaj pól adresowych ustawiamy w menu głównym "Konfiguracja - Kontrahenci - Nazwa i adres".
 • wybór kontrahenta po fragmencie tekstu
  Wybierając kontrahenta w trakcie księgowania i wystawiania dokumentów widoczny jest teraz jego pełny adres łącznie z Nip-em. Dodatkowo można go łatwiej wyszukać podając dowolny fragment nazwy, adresu lub NIP-u.
 • zmiana położenia okien
  Aby zmienić położenie wszystkich okien programu wystarczy przeciągnąć myszą główne okno programu w odpowiednie miejsce na ekranie. Pozostałe okna zostaną przeciągnięte automatycznie. Jeśli położenie poszczególnych okien miało by być niezależne od głównego okna (tak jak dotychczas), należy wyłączyć parametr w menu "Ustawienia - Środowisko - Interfejs - Ekran - Wszystkie okna na tym samym monitorze".
 • znacznik "Aktywna" przy firmie
  Jeśli jakieś firmy nie są już obsługiwane w programie, to można im wyłączyć znacznik "Aktywna". Jeśli włączymy we właściwościach (F4) okna "Firmy" filtr "Tylko aktywne firmy", to firmy nieaktywne nie będą pokazywane ani w oknie "Firmy" ani na liście firm w głównym oknie programu.
 • pola użytkownika
  Zmienił się domyślny wygląd okna "Kontrahenci" i wielu innych. W związku z tym po wgraniu wersji 10.x konieczne będzie samodzielne zweryfikowanie położenia wszystkich zdefiniowanych w programie pól użytkownika.
 • API
  Możliwość pisania własnych aplikacji korzystających z API programu R2firma - R2firmaApi.dll. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - FUNKCJE API".

Historia zmian R2fk i R2księga w.4.xx
Historia zmian R2faktury w.7.xxTRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2