producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   »   » PORÓWNANIE WERSJI

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2księga - księga przychodów i rozchodów

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system wśród innych dostępnych na rynku.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI i STANDARD, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

PORÓWNANIE WERSJI

Program R2księga występuje w trzech wersjach różniących się funkcjonalnością:

  • MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie zaksięgowanie wszystkich dokumentów oraz prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego oraz VAT.
     
  • STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do wszystkich funkcji oraz dodatkowych modułów (środki trwałe, wyposażenie, kasa/bank, windykacja). Po zakupie odpowiedniego rozszerzenia można ją stosować w biurach rachunkowych (BR).
     
  • MAXI - pełna wersja wzbogacona o transakcje zagraniczne (TZ) i waluty (W) oraz kilka innych funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.


Poniżej przedstawiamy porównanie wersji MINI, STANDARD i MAXI.
 

ST - obsługa więcej niż 20 środków trwałych
BR - biuro rachunkowe (do 50 lub powyżej 50 firm).
Funkcjonalność Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
INSTALACJA I PARAMERYZACJA
wprowadzanie danych firmy + + +
użytkownicy systemu + + +
instalowanie programu + + +
PRZYCHODY I ROZCHODY
prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem + + +
prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego + + +
prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy + + +
import danych + + +
rozbudowana biblioteka kontrahentów + + +
biblioteka zdarzeń gospodarczych + + +
możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych - dzięki przejrzystemu podziałowi wpisów na powtarzające się rodzaje operacji: sprzedaż, zakup, dowód wewnętrzny, lista płac, remanent + + +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, import towarów - - +
zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanycyh kwot netto z całościową wartością brutto dokumentu + + +
kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych + + +
rozliczanie remanentów, wyliczanie marży + + +
rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę + + +
rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - - +
grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów + + +
przygotowanie JPK + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO - + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +
REJESTRY VAT
rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów + + +
wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-12 + + +
wydruk deklaracji VAT-7D - + +
rozliczanie transakcji dla których podatnikiem jest nabywca (zarówno zakup jak i sprzedaż) - + +
rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import usług, Eksport usług, Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, Eksport towarów, Import towarów) - - +
wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C oraz deklaracji korygującej VAT-UEK - - +
wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z + + +
przygotowanie JPK + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO - + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +
historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) + + +
WŁAŚCICIELE I WSPÓLNICY
prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów + + +
rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników + + +
wydruk deklaracji rocznej PIT-36L wraz z PIT-B, e-deklaracja PIT-36L - + +
rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników + + +
wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, e-deklaracja PIT-28 - + +
eksport PIT-36 do programu PITy (IPS) - + +
historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) + + +
prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku - + +
wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym + + +
ŚRODKI TRWAŁE
liczba obsługiwanych środków trwałych
W Wersji MINI można obsługiwać nie więcej niż 3 środki trwałe. W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 20 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
max. 3 20
(lub więcej - ST)
20
(lub więcej - ST)
ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych + + +
ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
wydruki ewidencji środków + + +
generowanie planu amortyzacji według różnych metod + + +
automatyczne odpisy amortyzacyjne + + +
wydruk tabeli amortyzacyjnej + + +
WYPOSAŻENIE
ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy + + +
ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
wydruki ewidencji wyposażenia + + +
DOWODY WEWNĘTRZNE
ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych + + +
automatyczne dowody wewnętrzne      
z odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych + + +
z kosztami przebiegu prywatnych pojazdów używanych do celów służbowych + + +
z okresowym zestawieniem sprzedaży + + +
z rozliczeniem różnic kursowych - - +
wydruk i automatyczne księgowanie dowodów + + +
KASA / BANK
możliwość prowadzenia kilku kas + + +
możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia - - +
możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej - - +
raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych - + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie wpisów do księgi - + +
automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem - + +
raporty kasowe oraz bankowe prowadzone w walutach obcych - - +
import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Deutsche Bank, Multibank, PBSBank, Raiffeisen, VideoTEL) - + +
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem - + +
windykacja należności - + +
zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień - + +
kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe + + +
PRZELEWY BANKOWE
wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów + + +
automatyczne przelewy + + +
współpraca z systemami bankowymi - + +
RAPORTY I ZESTAWIENIA
modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień i dokumentów - + +
wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo) - + +
BIURO RACHUNKOWE
możliwość obsługi wielu różnorodnych podmiotów gospodarczych BR BR BR
możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów BR BR BR
ewidencja i pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm BR BR BR
kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników + + +
seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7 - BR BR
przygotowanie informacji o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres oraz rozsyłanie tej informacji e-mailem do klientów biura - BR BR
zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwia oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm - BR BR
wiele różnych wzorów oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień oraz formularzy zgłoszeniowych i informacyjnych NIP i VAT + + +
możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biuro do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
BR BR BRReferencje

UNION CARE M. Dębska w Świdnicy

"Z programami firmy Reset2 zetknęłam się wiele lat temu pracując wdziałach księgowości kilku firm. (...)...

Małgorzata Dębska
Właściciel

UNION CARE M. Dębska w Świdnicy

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2