www.reset2.pl • Stan zatrudnienia do SOD
Strona 1 z 1

Stan zatrudnienia do SOD

: czw, 17 sierpnia 2017 14:49
autor: Grażula
W sierpniu 2016 r. PFRON poinformował że w/g wyjaśnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do stanów nie wlicza się również osób przebywających na urlopach bezpłatnych i świadczeniach rehabilitacyjnych ( pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Jak na razie nie widzę poprawki w programie i w dalszym ciągu z zatrudnienia w/g komisji nie odejmuje pracowników pełnosprawnych korzystających z urlopu bezpłatnego na własną prośbę. Zatrudnienie w/g komisji i ustawy o rehabilitacji różni się między innymi o te urlopy bezpłatne. W związku z tą interpretacją PFRON kazał korygować deklaracje. Czy można coś z tym zrobić, bo co miesiąc trzeba liczyć zatrudnienie do SOD a program nie pomaga. Zatrudniamy cudzoziemców, którzy na zmianę korzystają z urlopów bezpłatnych na własną prośbę.