producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   »   » Ewidencja pracowników

Seria SBO

Dla użytkowników SAP Business One

R2płatnikSBO - system płacowo-kadrowy

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2płatnikSBO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły
(diabeł tkwi w szczegółach), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii SBO.

Ewidencja pracowników

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K A RCP
HR
www
Lista pracowników           X
Import danych z programu Płatnik ZUS           X
Możliwość importu danych z innych systemów płacowo-kadrowych           X
Eksport i import danych kadrowych w różnych formatach           X
Przejrzysta struktura i szybki dostęp do wszystkich danych pracowników           X
W przypadku obsługi wielu firm szybkie wyszukiwanie pracownika w dowolnej firmie           X
Puste i wypełnione druki kwestionariusza osobowego           X
Wgląd we własne dane poprzez portal pracowniczy
        + X
Dane personalne           X
Pełne dane personalne i identyfikacyjne           X
Możliwość załączenia zdjęcia i wzoru podpisu           X
Konfigurowalne cechy dodatkowe pracownika z własną biblioteką zawartości (np. rozmiar odzieży)
          X
Dodatkowe pole z własnymi notatkami i uwagami           X
Historia zmian danych identyfikacyjnych i personalnych
          X
Adresy           X
Możliwość rozdzielenia adresu zameldowania, zamieszkania i do korespondencji           X
Historia zmian adresów
          X
E-mail do wysyłania zaświadczeń i dokumentów pracownikom (np. paski)           X
Dodatkowo dane i adres osoby zawiadamianej o wypadku           X
Rachunki bankowe           X
Kontrola poprawności wprowadzonego rachunku (liczba kontrolna)           X
Przelew wynagrodzenia na dowolne dwa rachunki pracownika           X
Biblioteka banków aktualizowana przez internet           X
Ewidencja członków rodziny           X
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA)           X
Kontrola 2 dni limitu opieki nad dzieckiem           X
Ulga z tytułu wychowywania dziecka (PIT-40)           X
Wniosek o wydanie EKUZ           X
Wykształcenie           X
Automatycznie wprowadzana ilość lat nauki wpływa na nadawany limit urlopu           X
Możliwość szczegółowej ewidencji okresów nauki uwzględniającej przerwy           X
Dodatkowe informacje: zawód, specjalność, stopień naukowy, znajomość języków, prawo jazdy           X
Biblioteki ukończonych kursów i innych umiejętności           X
Dane związane z odbytą służbą wojskową           X
Wymagane badania lekarskie           X
Ewidencja podstawowych badań (wstępne, okresowe, kontrolne)           X
Dodatkowe badania stanowiskowe (psychologiczne, kierowcy, sanepid, wysokościowe i inne)           X
Przypominanie o zbliżających się terminach badań           X
Załączenie oryginału zaświadczenia lekarskiego
          X
Ewidencja kursów BHP           X
Wstępne i okresowe kursy BHP z podpowiadanym terminem ważności           X
Dodatkowe rodzaje kursów (górnicze i inne)           X
Autokontrola upływających terminów ważności           X
Załączenie oryginału zaświadczenia BHP
          X
Stopień niepełnosprawności           X
Ewidencja zmian stopnia niepełnosprawności z datą orzeczenia i terminem ważności           X
Autokontrola terminów ważności orzeczeń           X
Orzeczenie niezdolności do pracy (ZUS) i przyczyn niepełnosprawności (komisja)           X
Obliczanie wskaźnika zatrudnienia przy miesięcznej i rocznej informacji o zatrudnieniu           X
Opcje refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnienia i statusu zakładu (ZPChr)           X
Obliczenie podwyższonych kosztów zatrudnienia (ryczałt) z opcją obniżenia ryczałtu (SOD)           X
Uwzględnianie zmian stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca           X
Informacja o upływających terminach orzeczeń o stopniu niepełnosprawności           X
Ubezpieczenia           X
Niezbędne dane (oddział NFZ, prawo do emerytury/renty) związane z naliczaniem składek ZUS           X
Samochód prywatny           X
Dane o samochodzie prywatnym konieczne do wypłaty ryczałtu samochodowego           X
Środek lokomocji przy delegacjach krajowych i zagranicznych
          X
Historia zatrudnienia           X
Ewidencja dotychczasowego przebiegu zatrudnienia z uwzględnieniem sposobu, trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy           X
Możliwość załączenia oryginału świadectwa pracy
          X
Uwzględnia okresy nieskładkowe w poprzednich zakładach (urlop bezpłatny, wychowawczy, służba wojskowa)           X
Możliwość zaliczenia okresu zatrudnienia do: stażu pracy, stażu pracy w danej branży, limitu urlopu, nagrody jubileuszowej, stażu stanowiskowego           X
Poprawna interpretacja i przeliczenia nakładających się okresów nauki, historii zatrudnienia i aktualnego zatrudnienia           X
Zbiorcze zestawienie stażu pracy z podaniem daty zmiany stażu           X
Teczka pracownika
      +   X
Szybki wgląd w oryginały załączonych dokumentów
      +   X
Części A, B i C wymaganej teczki kadrowej pracownika
      +   X
Limit wielkości załączanych plików
      +   X
Wgląd we własne dokumenty w portalu dla pracowników
      + + X
Ewidencja zdarzeń dotyczących pracowników
      +   X
Definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup pracowników (np. rozliczenie zadań okresowych, rozmowy motywacyjne)
      +   X
Rejestracja zdarzeń z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia
      +   X
Wydruk ewidencji zdarzeń zapisanych przy pracownikach
      +   X
Zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. okresowe rozliczenie zadań, planowane rozmowy motywacyjne)
      +   X
Wewnętrzny system komunikatów dla pracowników
      +   X
Publikowanie nowości, zarządzeń i regulaminów dla wybranych działów i grup pracowników
      +   X
Dostęp do komunikatów poprzez portal dla pracowników
      + + X
Odznaczanie komunikatów przeczytanych wraz z datą zapoznania się z treścią
      + + X
Newsletter dla pracowników
      +   XReferencje

Grupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej Górze

"Oglądaliśmy kilka systemów płacowo-kadrowych, ale zdecydowaliśmy się na oprogramowanie firmy Reset2 ponieważ jest bardzo przejrzyste...

Katarzyna Zubrzycka
Specjalista ds. Personalnych

Grupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej Górze

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2