producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   »   » Naliczanie wynagrodzeń

Seria SBO

Dla użytkowników SAP Business One

R2płatnikSBO - system płacowo-kadrowy

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2płatnikSBO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły
(diabeł tkwi w szczegółach), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii SBO.

Naliczanie wynagrodzeń

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K A RCP
HR
www
Ewidencja list płac            
Możliwość tworzenia wielu list w miesiącu, zarówno list podstawowych jak i dodatkowych            
Roczna lub miesięczna numeracja list płac w obrębie utworzonych rejestrów            
Konfigurowalny układ numeru oddzielnie dla każdego rejestru            
Biblioteka rodzajów list służąca do grupowania list płac            
Kontrola wprowadzania pracowników na właściwe listy płac            
Indywidualne lub grupowe naliczanie wynagrodzeń            
Miesięczne obliczanie składek ZUS pozwalające uniknąć groszowych różnic na raporcie do ZUS            
Rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (m.in. urlop, chorobowe, ekwiwalent za urlop, składki ZUS, podatek)            
Automatyczne naliczanie wynagrodzeń w przypadku zmiany wysokości angażu (podwyżki) lub rodzaju angażu (np. krajowy na eksportowy) w trakcie miesiąca
           
Zamykanie list płac zabezpieczające przed modyfikacjami po wypłacie            
Grupowe zamykanie list płac
           
Możliwość automatycznego naliczania list korygujących            
Naliczanie trzynastek i wyrównań, szczególnie przydatne w szkołach i jednostkach budżetowych            
Aktualizacja parametrów naliczania (składki ZUS, koszty i podatek, ryczałty i wynagrodzenia, podstawa ZUS dla właścicieli) przez internet            
Wydruki list i pasków            
Czytelne wydruki list płac w różnych formach            
Przejrzyście zaprojektowane druki pasków dla pracowników            
Możliwość własnego wyboru składników drukowanych na liście płac i paskach            
Opcjonalna optymalizacja wydruków pod kątem oszczędności tonera lub tuszu w drukarce            
Paski rozszerzone zawierające informacje z raportu ZUS RMUA            
Możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną            
Rodzaje wynagrodzeń            
Wstępnie przygotowane standardowe systemy naliczania wynagrodzeń dla: małej firmy, dużego przedsiębiorstwa, szkoły i jednostki budżetowej            
Obok list podstawowych przygotowane definicje list dodatkowych: zasiłki ZUS, premie i nagrody, ekwiwalenty za urlop, inne wynagrodzenia i dochody, premie kwartalne i roczne, nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe, fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, dodatki nieopodatkowane, umowy zlecenia i o dzieło, organy stanowiące            
Rozliczanie dochodów zryczałtowanych typu dywidendy, świadczenia byłym pracownikom, odsetki od pożyczek, dochody cudzoziemców i inne            
Rozliczanie innych dochodów typu akcje, stypendia, diety radnych            
Rozliczanie umów cywilnoprawnych            
Naliczanie i ewidencja umów zlecenia i umów o dzieło            
Możliwość zawierania umów zarówno z własnymi pracownikami jak i z osobami obcymi            
Numeracja umów w obrębie rejestrów            
Aneksy do umów zlecenia            
Biblioteka treści umów            
Podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto            
Możliwość wynagradzania według kwoty lub według stawki (np. za godzinę)            
Uwzględnia 50% koszty przy prawach autorskich            
Przejrzysty sposób ustalania i rozliczania składek ZUS            
Możliwość zapłaty w ratach            
Wybór płatności na jeden z dwóch rachunków lub gotówką            
Wydruk umowy zlecenia i umowy o dzieło z możliwością zmian standardowych wzorów            
Wydruk rachunku do umowy wystawianego przez pracownika            
Seryjne wprowadzanie umów zlecenia dla grup pracowników
           
Ewidencja umów organów stanowiących i naliczanie wynagrodzeń z innych tytułów (np. wynagrodzenia rady nadzorczej)            
Ewidencja i rozliczanie umów o praktyki absolwenckie            
Możliwość rozliczania cudzoziemców wraz z deklaracją IFT-1 lub IFT-1R            
Polecenia przelewów bankowych            
Ewidencja standardowych poleceń przelewów oraz przelewów do ZUS i do US            
Obsługa wielu rachunków firmowych            
Generowanie przelewów z wynagrodzeń na podstawie list płac            
Przygotowanie przelewów na inne jednostki na podstawie potrąceń pracowników (np. ubezpieczenia grupowe, składki członkowskie, zajęcia komornicze)            
Automatyczne przelewy podatku dochodowego i zryczałtowanego            
Przelewy do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP            
Możliwość samodzielnego przygotowania dowolnego przelewu z wykorzystaniem biblioteki odbiorców            
Grupowanie przelewów w paczkach z dnia            
Wydruk polecenia przelewu na czystych kartkach lub nadruk treści na gotowych formularzach różnego typu            
Wydruk zbiorczych przelewów różnego typu            
Eksport przelewów do większości systemów bankowych            Referencje

ATM Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

"Jestem bardzo zadowolona z podjętej decyzji związanej z wyborem programudo obsługi kadrowo-płacowej. Firma SUPREMISwdrożyła nam

Wioleta Paź
Specjalista ds. rachunkowości

ATM Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2