producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   »   » Rozliczanie czasu pracy

Seria SBO

Dla użytkowników SAP Business One

R2płatnikSBO - system płacowo-kadrowy

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2płatnikSBO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły
(diabeł tkwi w szczegółach), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii SBO.

Rozliczanie czasu pracy

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K A RCP
HR
www
Nominalny czas pracy           X
Rozplanowanie dni i godzin pracy indywidualnie lub zbiorczo dla grup pracowników           X
Automatyczne lub ręczne rozplanowanie pracy w niepełnym wymiarze           X
Konfigurowalny dobowy wymiar czasu pracy (np. 7h dla niepełnosprawnych)           X
Okres rozliczeniowy dla grup pracowników
          X
Miesięczna i roczna karta pracy           X
Automatyczne wypełnianie karty pracy na podstawie nominalnego czasu pracy           X
Wydruk ewidencji czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami           X
Wyliczanie godzin nadliczbowych (50% i 100%) w rozliczeniach dziennych i miesięcznych           X
Konfiguracja dodatkowych rodzajów godzin (np. nocne, szkodliwe, postojowe)           X
Wprowadzanie czasu pracy z dokładnością do 1 minuty           X
Dodatkowe notatki w poszczególnych dniach pracy i nieobecności
          X
Indywidualna akceptacja wypełnionych kart pracy do dalszych naliczeń
          X
Zbiorcze zamykanie poszczególnych ewidencji związanych z rozliczeniem czasu pracy           X
Zbiorcze zestawienia ewidencji czasu pracy           X
Możliwość współpracy z systemami Rejestracji Czasu Pracy           X
Możliwość współpracy z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (Tacho)           X
Bieżąca kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym (normy dobowe, tygodniowe, przepracowane niedziele i święta, nadgodziny)           X
Zbiorcze zestawienie kontrolne przekroczonych norm czasu pracy
          X
Kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
          X
Polecenia i wnioski o odbiór nadgodzin przez intranet lub internet
        + X
Zatwierdzanie wniosków o odbiór nadgodzin przez przełożonego lub kierownika działu
        + X
Automatyczne rozliczenie godzin nadpracowanych na koniec okresu rozliczeniowego
          X
Zbiorcze zestawienie godzin nadpracowanych, odebranych i rozliczonych
          X
Druki pustych list obecności do podpisu przez pracowników           X
Wewnętrzny system RCP
    +     X
Godzinowe harmonogramy rozpoczęcia i zakończenia pracy (np. zmiana I, II, III)
    +     X
Pomocny moduł dynamicznego planowania obsady stanowisk pracy (np. dozorcy)
    +     X
Automatyczne rozplanowanie wg różnych systemów pracy (12-godzinny, 12 na 24, 3-zmianowy, 3-zmianowy ciągły)
    +     X
Możliwość wprowadzania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerw w pracy
    +     X
Zaawansowana interpretacja zdarzeń we/wy na podstawie ustalonego harmonogramu pracy
    +     X
Automatyczne obliczanie godzin nadliczbowych i godzin nocnych
    +     X
Bezpośredni import zdarzeń z czytników RCP
    +     X
Zestawienie ewidencji czasu pracy z wyszczególnieniem niezgodności z harmonogramem (np. spóźnienia, wcześniejsze wyjścia, nieobecności)
    +     X
Możliwość rejestracji wejść i wyjść przez internet lub intranet
    +   + X
Delegacje krajowe i zagraniczne
          X
Ewidencja samochodów służowych
          X
Biblioteka tras z odległościami i przybliżonymi czasami przejazdów
          X
Kursy walut krajów docelowych i tranzytowych, pobieranie kursów ze strony NBP
          X
Szczegółowe rozliczanie kosztów podróży krajowych i zagranicznych
          X
Możliwość rozliczania delegacji zbiorczej
          X
Druki polecenia wyjazdu służbowego i rozliczenia delegacji
          X
Wprowadzanie i rozliczanie delegacji przez internet
        + X
Akceptacja polecenia wyjazdu i rozliczenia delegacji przez przełożonego i/lub kierownika działu
        + X
Zbiorcze zestawienie delegacji
          X
Karta urlopowa           X
Ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, opieki nad dzieckiem, szkoleniowego, dodatkowego           X
Kontrola limitów urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem i urlopu dodatkowego           X
Automatyczne obliczanie limitu urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy           X
Uwzględnia zmiany wymiaru czasu pracy (etatu) oraz zmiany dobowego wymiaru czasu pracy (niepełnosprawni)           X
Oddzielne zasady naliczania limitu dla nauczycieli i pracowników tymczasowych           X
Wyjaśnienie wysokości nadanego limitu urlopu           X
Plan urlopów dla grup pracowników
          X
Wnioski urlopowe przez intranet lub internet
        + X
Zatwierdzanie wniosków przez przełożonego lub kierownika działu
        + X
Informacja o zatwierdzeniu urlopu pocztą elektroniczną
          X
Zestawienie urlopów wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania           X
Karta zasiłkowa           X
Obejmuje wszystkie rodzaje wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków opiekuńczych i macierzyńskich           X
Kontrola 33 dni wynagrodzenia chorobowego w danym roku           X
Kontrola 182 dni wypłat ciągłego chorobowego           X
Automatyczne naliczanie kwoty wynagrodzenia/zasiłku wynikające z podstaw chorobowego z 12 miesięcy           X
Przy naliczaniu uwzględniane premie kwartalne i roczne           X
Wyjaśnienie sposobu obliczenia podstaw chorobowego (m.in. uzupełnienia do pełnego miesiąca i odbruttowienia)           X
Przyrównywanie do najniższej krajowej z uwzględnieniem wymiaru etatu           X
Możliwość tworzenia korekt do poprzednich wpisów umożliwiające zmianę rodzaju zasiłku lub ponowne przeliczenie podstawy           X
Wydruk karty zasiłkowej, asygnaty zasiłkowej i ZUS Z-3           X
Zestawienia kart zasiłkowych z podziałem na poszczególne rodzaje chorobowego           X
Nieobecności           X
Ewidencja nieobecności płatnych i niepłatnych           X
Urlop bezpłatny, urlop wychowawczy i służba wojskowa           X
Zbiorcze zestawienie wprowadzonych nieobecności           X
Rozliczanie płacy akordowej   +       X
Biblioteka składników akordu wraz ze stawkami   +       X
Możliwość wprowadzania akordu bezpośrednio w karcie pracy   +       X
Szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej + +       X
Seryjne uzupełnianie prac akordowych dla grup pracowników
  +       X
Zbiorcze zestawienie prac akordowych   +       X
Ewidencja kosztów +         X
Biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę (np. budowy w firmie budowlanej) +         X
Ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń +         X
Możliwość rozliczania zleceń wg godzin pracy, procentowo lub kwotowo +         X
Niezależne rozbicie poszczególnych składników wynagrodzeń (np. płaca godzinowa w koszty 2 budów, ale premia tylko na jednej budowie) +         X
Możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy +         XReferencje

ATM Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

"Jestem bardzo zadowolona z podjętej decyzji związanej z wyborem programudo obsługi kadrowo-płacowej. Firma SUPREMISwdrożyła nam

Wioleta Paź
Specjalista ds. rachunkowości

ATM Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2