producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   »   » Zatrudnienie pracownika

Seria SBO

Dla użytkowników SAP Business One

R2płatnikSBO - system płacowo-kadrowy

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2płatnikSBO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły
(diabeł tkwi w szczegółach), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii SBO.

Zatrudnienie pracownika

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K A RCP
HR
www
Aktualne zatrudnienie           X
Jednoczesne zatrudnienie tego samego pracownika w tej samej firmie na kilku różnych etatach           X
Możliwość indywidualnego obniżenia/podwyższenia progu podatkowego           X
Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R           X
Dyspozycja stałej kwoty do przekazania na rachunek (1 lub 2) a reszty do wypłaty (lub odwrotnie)           X
Odrębne funkcje dla grupy zawodowej nauczycieli (karta nauczyciela)           X
Szczególne opcje dla pracowników tymczasowych (odrębne przepisy)           X
Ewidencja umów o pracę i zmian warunków           X
Szybkie określenie kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto           X
Umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, okres próbny, wykonania pracy, zastępstwa, do dnia porodu           X
Różne rodzaje angaży w zależności od rodzaju zatrudnienia (zasadniczy, godzinowy)           X
Standardowe wzory umów o pracę dla różnych rodzajów angaży           X
Opcjonalna numeracja umów o pracę, biblioteka rejestrów           X
Możliwość modyfikacji i wprowadzania własnych wzorów druków umów           X
Tabela zaszeregowania dla nauczycieli i pracowników administracji           X
Zatrudnianie uczniów i pracowników młodocianych, umowy o praktyki absolwenckie           X
Praca w szczególnych warunkach           X
Szczegółowe określenie rodzaju pracy wymagane do zestawień statystycznych           X
Biblioteki innych warunków zatrudnienia i pracy w szczególnych warunkach           X
Ewidencjonowanie wszystkich zmian warunków umowy           X
Grupowa symulacja zmian warunków zatrudnienia
          X
Wypowiedzenia warunków umowy z określeniem okresu wypowiedzenia           X
Druki zmiany i wypowiedzenia warunków umowy z możliwością modyfikacji wzorów           X
Przypominanie o zbliżających się datach końcowych umów na okres próbny i na czas określony           X
Rozliczenia z urzędem           X
Aktualizowana przez internet biblioteka urzędów skarbowych           X
Druki rocznego rozliczenia (PIT-11, PIT-40)           X
Inne zgłoszenia (NIP-3), oświadczenia (PIT-2, PIT-2C, PIT-12) i informacje (PIT-8C, PIT-8S, PIT-R)           X
Rozliczenia cudzoziemców (IFT-1, IFT-1R)           X
Seryjne wydruki deklaracji           X
Zgłosznia do ubezpieczeń           X
Oddzielna ewidencja zgłoszeń (ZUA, ZZA) i wyrejestrowań (ZWUA) z ZUS           X
Możliwość bezpośredniego wywołania programu Płatnik ZUS z wypełnionymi zgłoszeniami           X
Seryjne zgłoszenia do ZUS           X
Bilans otwarcia           X
Niezbędne dane początkowe umożliwiające rozpoczęcie pracy w trakcie roku (naliczanie chorobowego, urlopu i deklaracje roczne PIT)           X
Możliwość importu BO z programu Płatnik ZUS lub innych systemów           X
Dane do naliczeń           X
Dodatkowe stałe składniki płac nie objęte w umowie (stałe premie lub współczynniki do wyliczania premii, stałe potrącenia, np. ubezpieczenia grupowe)           X
Okres ważności i ewidencja zmian danych do naliczeń           X
Grupowe wypełnianie danych do naliczeń
          X
Import przygotowanych danych z zewnętrznych systemów           X
Wkłady KZP
          X
Ewidencja wkładów dla członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
          X
Wydruk kart ewidencyjnych wkładów
          X
Potrącenia i pożyczki           X
Rozliczanie pożyczek ratalnych KZP, mieszkaniowych i innych           X
Automatyczne lub ręczne rozplanowania rat           X
Określenie procentu wynagrodzenia, minimalnej i maksymalnej spłaty           X
Okresowe zawieszenia spłat           X
Ewidencja spłat i kontrola sald potrąceń ratalnych           X
Zbiorcze zestawienie potrąceń z podaniem kwoty spłaty i salda           X
Kontrola zajęć komorniczych           X
Procentowe ograniczenie spłaty w stosunku do najniższej krajowej (alimenty) lub faktycznego wynagrodzenia (inne zajęcia)           X
Generowanie przelewów na wskazanego komornika           X
Ujęcie zajęć komorniczych na świadectwie pracy           X
Ekwiwalenty i ryczałty           X
Rozplanowanie wypłat ekwiwalentów za odzież i za pranie odzieży           X
Umowa o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych           X
Rozliczanie ryczałtu samochodowego wraz z wydrukiem oświadczenia o używaniu samochodu           X
Świadczenia socjalne
          X
Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
          X
Możliwość zdalnego składania i akceptacji wniosków ZFŚS poprzez portal dla pracowników
        + X
Wydruk karty ewidencyjnej świadczeń
          X
Kary i nagrody           X
Automatyczne uwzględnianie pieniężnych kar i nagród na liście płac           X
Termin przedawnienia kary           X
Ewidencja wyposażenia           X
Rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości)           X
Kontrola okresu użytkowania i automatyczne wydania na kolejne okresy           X
Ewidencja wydanego wyposażenia oraz druk dokumentu wydania (RW)           X
Okresowe zestawienie pracowników z terminami wydania przysługującego wyposażenia           X
Zbiorcze zestawienie wydanego wyposażenia           X
Przyjęcia do magazynu wyposażenia i kontrola stanu podczas wydawania
          X
Prowadzenie magazynu z podziałem na szczegółowe cechy wyposażenia (np. rozmiar i kolor odzieży)
          X
Automatyczne wydania wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualych cech pracowniczych (np. rozmiar odzieży)
          X
Zestawienie wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualnych cech pracowników
          X
Zestawienie obrotów i stanów magazynowych w zadanych okresach
          X
Szkolenia
      +   X
Rodzaje szkoleń wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy
      +   X
Plan i szczegółowa ewidencja przeprowadzonych w firmie szkoleń
      +   X
Samodzielny zapis na planowane szkolenie poprzez portal dla pracowników
      + + X
Zdalna akceptacja planowanych szkoleń przez kierownika działu
      + + X
Kartoteka zaliczonych przez pracownika szkoleń
      +   X
Kontrola terminu prac końcowych i możliwość oceny zadań zaliczeniowych
      +   X
Autokontrola wymaganych szkoleń jednorazowych i okresowych
      +   X
Ocena rozwoju
      +   X
Ewidencjonowanie współczynników realizacji zadań
      +   X
Kwalifikacje stanowiskowe podlegające ocenie okresowej
      +   X
Priorytety kwalifikacji stanowiskowych
      +   X
Zestawy kwalifikacji dodatkowych podlegających ocenie
      +   X
Ewidencjonowanie okresowych ocen przełożonego i samoocen pracownika
      +   X
Informacja o ocenach sumarycznych, ocenach odniesienia i ocenach względnych
      +   X
Możliwość wprowadzania oceny przez przełożonego i samooceny pracownika bezpośrednio w portalu dla pracowników
      + + XReferencje

ATM Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

"Jestem bardzo zadowolona z podjętej decyzji związanej z wyborem programudo obsługi kadrowo-płacowej. Firma SUPREMISwdrożyła nam

Wioleta Paź
Specjalista ds. rachunkowości

ATM Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2