producent oprogramowania

 • Polski
 • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   » Opis programu

Seria SBO

Dla użytkowników SAP Business One

R2środkiSBO środki trwałe 


 • Szybki dostęp do informacji o środkach
 • Pełna ewidencja i dokumentacja środków
 • Prawidłowe naliczenie amortyzacji
 • Rzetelne rozliczenie użytkowanych środków
 • Szczegółowa analiza kosztów użytkowania
R2środkiSBO ewidencja środków trwałych


R2środkiSBO to system przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi zintegrowany z systemem SAP Business One. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo przystosowuje się do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania.

R2środkiSBO to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy na prowadzenie szczegółowej ewidencji i prawidłowe rozliczanie amortyzacji środków, mogą poświęcić tylko niewielką ilość swojego cennego czasu.


ewidencja środków trwałych
Ewidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna Klasyfikacja Środków Trwałych zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
  • możliwość podziału na grupy, działy i miejsca użytkowania
  • przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej wraz z ewidencją ich zmian
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
  • wydruk karty środka KS zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami, dokumentami zakupu/sprzedaży i częściami składowymi
  • wydruk etykiet z kodami kreskowymi
  • wydruki ewidencji spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
  • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
 • ewidencja przeprowadzonych operacji
  • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, częściowa likwidacja, częściowa sprzedaż, likwidacja, sprzedaż, przekazanie
  • wydruk dokumentów OT, MT, LT, PT, WT, OS z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
  • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
 • ewidencja części składowych
  • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
  • rozbudowana biblioteka kontrahentów (producentów, dostawców i firm świadczących serwis)
 • ewidencja zdarzeń dotyczących środków
  • definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne)
  • zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. badań rejestracyjnych samochodów)
 • inwentaryzacja środków trwałych
  • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
  • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
  • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

amortyzacjaAmortyzacja środków trwałych

 • generowanie planu amortyzacji
  • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna
  • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
  • możliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej)
  • automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji
  • możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania
 • automatyczne odpisy amortyzacyjne
  • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
  • automatyczne generowanie dekretów księgowych
  • ewidencja użytkowania środków w rozbiciu na kontrakty i miejsca powstawania kosztów
  • szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5
  • automatyczne księgowanie do SAP Business One
 • raporty i zestawienia
  • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej za poszczególne lata
  • zestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztów
  • wewnętrzny generator definiowalnych raportów SQL


ewidencja wyposażenia
Ewidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
  • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
  • operacje przyjęcia i likwidacji wyposażenia
  • dokument zakupu i sprzedaży wyposażenia (data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta)
 • wydruk ewidencji wyposażenia
  • wydruk karty wyposażenia KW zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami (przyjęcie/likwidacja) i dokumentami (zakupu/sprzedaży)
  • wydruk dokumentu przyjęcia OT i likwidacji LT wyposażenia z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
  • wydruk ewidencji wyposażenia dla wybranych grup i lokalizacji
 • inwentaryzacja wyposażenia
  • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
  • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
  • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic


karta środka trwałegoDodatkowe zalety systemu

 • wersje wielofirmowe
  • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
  • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
  • ujednolicone standardy pracy
  • interfejs polski i angielski
  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
  • możliwość tłumaczenia wydruków na dowolny język
 • wersja sieciowa
  • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL
  • trójwarstwowa architektura aplikacji umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
  • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników
 • bezpieczeństwo danych
  • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach
  • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych
  • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych
  • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

 

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Intel lub kompatybilnym 2 GHz lub szybszym (min. 1 GHz)
 • system operacyjny Windows 7/8/10 (32 lub 64-bitowy) (min. Windows XP/Vista)
 • 2 GB pamięci RAM lub więcej (min. 512 MB)
 • 2,2 GB wolnego miejsca na twardym dysku (min. 600 MB)

Referencje

SUPREMIS Sp. z o.o. w Piasecznie

"Fachowość, profesjonalizm i skuteczność działania pozwala nam być w pełni zadowolonym z partnerstwa z Reset2."

Bożena Indryszczak
Dyrektor Działu Wsparcia Klienta

SUPREMIS Sp. z o.o. w Piasecznie

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu