Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Znamy Twoje potrzeby

R2faktury STANDARD

Szczegółowy opis możliwości programu do fakturowania R2faktury pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI, STANDARD, MAXI i PRO, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

 

Sprzedaż

Funkcjonalność Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Wersja
PRO
Faktury VAT i inne dokumenty sprzedaży        
wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonów i rachunków + + + +
szybkie wystawianie faktury bez pomocy myszki (tylko z klawiatury) + + + +
wyszukiwanie asortymentów w bibliotece wg nazwy bądź indeksu (kodu kreskowego)
przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, ustawiane niezależnie dla każdej zdefiniowanej numeracji faktur + + + +
wybór rodzaju ceny (cena 1,2 lub 3-cia - określone w bibliotece asortymentów), wg którego będzie wystawiana bieżąca faktura + + + +
możliwość udzielenia rabatu oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury + + + +
możliwość wydrukowania na fakturze trzech uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie) + + + +
możliwość wprowadzenia notatek, niedrukowanych na fakturze + + + +
osoba wystawiająca i odbierająca fakturę + + + +
przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowana sprzedaż, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całej faktury + + + +
możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę + + + +
automatyczne powiązanie faktur z dokumentami WZ, bieżąca informacja o wartości sprzedaży w cenach nabycia, zysku i uzyskanej marży + + + +
seryjny wydruk faktur (podświetlonych, wszystkich z wybranego okresu itp.) - + + +
możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu - - + +
niezapłacone należności na wydruku faktury  - + + +
Faktury korygujące + + + +
dowolna liczba faktur korygujących do jednego dokumentu sprzedaży        
Faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN - - + +
biblioteka walut i kursów średnich NBP        
automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP *        
wybór rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług        
automatyczne tłumaczenie faktury na język angielski lub niemiecki, a po przygotowaniu własnego tłumaczenia na dowolny inny        
płatności w walucie przeliczane na PLN wg kursu z dnia zapłaty        
automatyczne obliczanie różnic kursowych        
Faktury krajowe w walutach obcych - - + +
opcjonalnie netto w walucie a VAT w PLN lub cała kwota brutto w walucie        
możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu        
waluty, kursy, tłumaczenia, płatności w walucie, różnice kursowe analogicznie jak wyżej w fakturach eksportowych        
Faktury uproszczone + + + +
wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur VAT do 450 zł brutto lub 100 EURO        
E-faktury - - + +
cyfrowe podpisywanie faktur w formacie PDF        
wysyłanie e-mailem podpisanych e-faktur        
ewidencjonowanie kopii wystawionych e-faktur        
operacje na pojedyńczych fakturach oraz seryjnie na wielu fakturach        
drukowanie i wysyłanie e-mailem formularza zgody        
płatności on-line        
Faktury zaliczkowe (tylko w PLN) - - + +
zamówienia od odbiorców        
dowolna ilość faktur zaliczkowych do jednego zamówienia        
faktura końcowa z pełnym rozliczeniem zamówienia        
Faktury powtarzalne - + + +
automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur        
określenie daty początkowej i końcowej oraz częstotliwości wystawiania (miesiąc, tydzień)        
automatyczne pomijanie dni wolnych i świąt        
seryjny wydruk wystawionych faktur        
Faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem (sprzedaż odwrotne obciążenie) - + + +
automatyczna adnotacja na fakturze "odwrotne obciążenie"        
Faktury związane z obrotem wyrobami węglowymi objętymi akcyzą - - + +
wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur na wyroby węglowe dla podmiotów zwolnionych z akcyzy oraz nieposiadających zwolnienia        
wydruk dokumentów dostawy wyrobów węglowych DWW        
wydruk deklaracji AKC-WW        
Faktury związane z obrotem towarami, w których cenę wliczono koszt gospodarowania odpadami + + + +
wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur za towary, w których cenę wliczono KGO        
automatyczna adnotacja na wydruku faktury o jednostkowym koszcie gospodarowania odpadami zawartym w cenie asortymentu        
Przystosowanie dokumentów do własnych potrzeb        
możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy) + + + +
możliwość zdefiniowania wielu niezależnych numeracji (serii) faktur, np. osobne numeracje dla każdego sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego - + + +
możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. na bazie definicji Inny (sprzedaż) można zdefiniować własne zamówienie do odbiorcy) i określania ich zawartości  - + + +
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków - + + +
możliwość określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów - - + +
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników lub w przypadku RW i WZ przez wiele magazynów
- - - +
Dane dedykowane - - + +
dla każdego kontrahenta można sporządzić niezależny cennik sprzedaży obejmujący wszystkie bądź tylko wybrane asortymenty z listy asortymentów lub rabaty na wybrane grupy asortymentowe oraz zdefiniować pięć dodatkowych cech, np. nazwa asortymentu, jaką posługuje się dany kontrahent, indeks, jednostka miary itp.        
Automatyczna faktura do paragonu        
jedna faktura do jednego wystawionego wcześniej paragonu + + + +
jedna faktura do jednego lub kilku wybranych wystawionych wcześniej paragonów - - + +
Automatyczna faktura do WZ        
jedna faktura do jednego wystawionego wcześniej WZ + + + +
jedna faktura do jednego lub kilku wybranych wystawionych wcześniej WZ - - + +
Refakturowanie opłat (np. za energię elektryczną) + + + +
ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku        
Szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług + + + +
opis usługi może mieć dowolną długość        
powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze        
w przypadku fakturowania niepowtarzających się usług, możliwość wprowadzenia opisu usługi bezpośrednio na pozycji faktury, bez konieczności korzystania z biblioteki asortymentów        
Różne sposoby numerowania dokumentów + + + +
numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji        
Rozliczanie płatności za faktury sprzedaży + + + +
dowolna liczba rat        
różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)        
zestawienie dłużników        
szczegółowe zestawienie należności na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności        
Obsługa numerów seryjnych + + + +
możliwość wyszczególnienia numeru seryjnego przy każdej pozycji faktury        
Rozliczanie przedstawicieli handlowych - - + +
biblioteka opiekunów klienta (przedstawicieli handlowych)        
przypisanie kontrahentów do opiekunów        
przypisanie poszczególnych faktur do opiekunów        
zestawienie faktur wystawionych w danym okresie powiązanych z poszczególnymi opiekunami (przedstawicielami handlowymi)        
Współpraca ze skanerem kodów kreskowych + + + +
Obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo i kompatybilne) + + + +
ewidencja wszystkich urządzeń fiskalnych użytkowanych w firmie        
zestawienia paragonów wydrukowanych na poszczególnych drukarkach fiskalnych        
Rejestr sprzedaży VAT + + + +
sumaryczna dzienna sprzedaż na paragony jako jedna pozycja na wydruku rejestru        
opcjonalnie wydruk rejestrów sprzedaży VAT dla poszczególnych oddziałów firmy        
Eksport danych do programów księgowych + + + +
eksport faktur umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)        
Import faktur - - - +
import i eksport faktur umożliwiający ich automatyczne tworzenie w programie R2faktury
       
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) + + + +
przygotowanie JPK-FA i JPK-VAT        
podpisanie (podpis kwalifikowany lub ePUAP) i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO        
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym        
Statystyka firmy - + + +
szybkie sprawdzenie aktualnych przychodów i zysku w poszczególnych miesiącach bieżącego roku oraz dla porównania w tych samych miesiącach roku poprzedniego        
wykresy porównujące sprzedaż z bieżącego roku z rokiem poprzednim        
szybki wgląd w sumaryczny stan należności i zobowiązań oraz aktualny stan kasy i rachunków bankowych        
szybkie sprawdzenie przychodów z wybranych grup lub kategorii asortymentowych        

* funkcja dostępna tylko przy ważnym abonamencie

Cena programu już od 88,50 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Klienci o R2faktury

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2fakturyZobacz wszystkie referencje

Stanisław Ptak

Dyrektor SZPZOZ w Oleśnicy

SZPZOZ w Oleśnicy

"Aktualizacje programów powodują ciągłą zgodność z przepisami prawa, jak również ciągły rozwój programów poprzez ulepszanie i dopisywanie nowych funkcji przez programistów."

więcej >

mgr Edyta Dziewanowska

kierownik biura SPT SUPER-TAXI we Wrocławiu

SPT SUPER-TAXI we Wrocławiu

"Współpracę z RESET2 rozpoczęliśmy na początku 2006 roku po konsultacji z naszym biurem rachunkowym. Pracujemy na programie R2faktury który w pełni zaspokaja nasze potrzeby pod względem prowadzenia kasy i fakturowania."

więcej >

Nasi klienci