producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   »   » Przychody i rozchody

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2księga - księga przychodów i rozchodów

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system wśród innych dostępnych na rynku.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI i STANDARD, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

Przychody i rozchody

Funkcjonalność Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem + + +
zoptymalizowane bardzo szybkie wprowadzanie danych bez użycia myszki      
prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik      
automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia      
opcjonalne numerowanie wpisów w księdze w obrębie miesiąca a nie roku      
wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4      
wydruk księgi zaprojektowany pod kątem oszczędności tonera      
zbiorcze zestawienie sum miesięcznych z wszystkich kolumn księgi      
tworzenie nowych wpisów przez kopiowanie już zaksięgowanych (kopiuj/wklej)      
automatyczna kontynuacja wpisów przyspieszająca księgowanie dokumentów tego samego typu (zakup, sprzedaż)      
Księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP - - +
księgowanie zarówno faktur zagranicznych jak i krajowych wystawionych w walucie obcej       
biblioteka walut i kursów średnich NBP      
automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP      
Prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego + + +
Prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy + + +
Import danych + + +
automatyczne księgowanie faktur w księdze przychodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów na podstawie pliku importowego z programu R2faktury      
import faktur z programu Subiekt (Insert)      
import faktur z programu Apteka (Kamsoft)      
Rozbudowana biblioteka kontrahentów + + +
podstawowe dane kontrahenta z zaznaczeniem płatników VAT      
podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (dostawca, odbiorca, kontrahent zagraniczny)      
wiele dodatkowych danych (np.: telefony, fax, e-mail, www, rachunek bankowy, osoba do kontaktu itp.)      
wyróżnienie często powtarzających się kontrahentów      
dla kontrahentów stałych możliwość przypisania domyślnych danych przyspieszających księgowanie (kolumna w księdze, zdarzenie gospodarcze, stawka vat, termin płatności, sposób rozliczenia vat itp.)      
historia zmian danych adresowych kontrahenta      
podział kontrahentów na grupy, zestawienia wpisów do księgi z podziałem na grupę kontrahenta      
automatyczne określanie województwa kontrahenta na podstawie kodu pocztowego, zestawienia wpisów do księgi z podziałem na województwa kontrahentów      
Biblioteka zdarzeń gospodarczych + + +
wyróżnienie często powtarzających się zdarzeń      
w zdarzeniach stałych możliwość przypisania domyślnych danych przyspieszających księgowanie (kolumna w księdze, stawka vat, termin płatności, sposób rozliczenia vat itp.)      
Kontrola poprawności wprowadzanych danych      
możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych - dzięki przejrzystemu podziałowi wpisów na powtarzające się rodzaje operacji: sprzedaż, zakup, dowód wewnętrzny, lista płac, remanent + + +
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, import towarów - - +
zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanycyh kwot netto z całościową wartością brutto dokumentu + + +
kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych + + +
Rozliczanie remanentów, wyliczanie marży + + +
Rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę + + +
możliwość określenia terminu płatności wraz z dowolną ilością rat      
formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza, kompensata i dowolne inne definiowane samodzielnie      
zestawienia dłużników i wierzycieli      
zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie      
Rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych - - +
automatyczne generowanie dowodu wewnętrznego z rozliczeniem różnic kursowych za zadany okres      
Grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów + + +
bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie      
szczegółowa analiza struktury i kosztów dzięki powiązaniu wpisów z definiowaną samodzielnie biblioteką kontraktów      
możliwość przeglądania danych i generowania zestawień za lata ubiegłe      
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy)      
przygotowanie JPK-PKPIR oraz JPK-EWP + + +
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +
Referencje

Przedsiębiorstwo Usługowe ELCOM w Słupsku

"W Firmie posługujemy się programami RESET2: R2płatnik, R2ksiegai R2faktury od marca 2005 roku. Poprzednio posługiwaliśmy...

Janusz Grabowski
Pełnomocnik

Przedsiębiorstwo Usługowe ELCOM w Słupsku

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu