producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   »   » Rejestry VAT

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2księga - księga przychodów i rozchodów

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system wśród innych dostępnych na rynku.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI i STANDARD, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

Rejestry VAT

Funkcjonalność Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów + + +
jednoczesne wprowadzanie danych do księgi przychodów i ewidencji VAT      
standardowo rozliczenie podatku należnego wg daty wystawienia faktury, możliwość rozliczenia podatku według daty zapłaty (lecz nie później niż termin płatności lub zadana ilość dni), również w przypadku kilku rat w różnych miesiącach      
możliwość rozliczenia podatku naliczonego wg terminu płatności      
ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu      
możliwość rozliczenia VAT metodą kasową      
wydruk rejestru zakupów VAT opcjonalnie tylko z zakupami środków trwałych      
automatyczne rozbijanie zadanej kwoty sprzedaży bezrachunkowej (utargu) na stawki vat wg struktury zakupów      
dodatkowy wydruk obejmujący zakupy handlowe umożliwiający określenie struktury sprzedaży bezrachunkowej      
wydruk odrębnego rejestru sprzedaży VAT przy świadczeniu usług taxi (VAT-12)      
wydruk wszystkich rejestrów w całości na pojedyńczych kartkach formatu A4      
Wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-12 + + +
wydruk załącznika ORD-ZU w przypadku korekt deklaracji      
ewidencja wydrukowanych i wysłanych deklaracji z poszczególnych miesięcy i/lub kwartałów, również z lat ubiegłych      
w przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej) automatyczne wyliczanie udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży mieszanej, historia zmian udziału sprzedaży opodatkowanej w poszczególnych latach      
Wydruk deklaracji VAT-7D - + +
Rozliczanie transakcji dla których podatnikiem jest nabywca (sprzedaż odwrotne obciążenie) - + +
Rozliczanie transakcji dla których podatnikiem jest nabywca (zakup odwrotne obciążenie) + + +
wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru      
podstawowy rejestr zakupów zawiera rozliczenie podatku naliczonego      
oddzielny rejestr sprzedaży obejmujący automatyczne rozliczenie podatku należnego od sprzedaży i od zakupów      
Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import usług, Eksport usług, Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, Eksport towarów, Import towarów) - - +
wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru      
oddzielny rejestr sprzedaży dotyczący transakcji zagranicznych      
podstawowy rejestr zakupów zawiera również rozliczenie podatku naliczonego od transakcji wewnątrzwspólnotowych      
oddzielny rejestr sprzedaży obejmujący rozliczenie podatku należnego od wewnątrzwspólnotowych transakcji nabycia towarów i importu usług      
rejestracja sprzedaży niepodlegającej VAT, dla której przysługuje odliczenie      
Wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C oraz deklaracji korygującej VAT-UEK - - +
możliwość wydruku deklaracji kwartalnych      
nieograniczona liczba załączników VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C      
E-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK      
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-7, VAT-7K, VAT-12 + + +
przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO dla VAT-UE, VAT-UEK - - +
Wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z + + +
Historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) + + +
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT      
przygotowanie JPK-VAT + + +
podpisanie (podpis kwalifikowany lub ePUAP) i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO + + +
JPK na podstawie danych z wielu źródeł - - +
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym + + +
Referencje

PHU POŻ-TECH w Nysie

"Dokonaliśmy trafnego wyboru zakupując programy. Zakupione programy są programami profesjonalnymi, łatwymi w obsłudze i łatwo

Anna Wójtowicz
Kierownik ds. Handlu i Rozliczeń

PHU POŻ-TECH w Nysie

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu