producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   »   » Środki trwałe

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2księga - księga przychodów i rozchodów

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system wśród innych dostępnych na rynku.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI i STANDARD, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

Środki trwałe

Funkcjonalność Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Liczba obsługiwanych środków trwałych
W Wersji MINI można obsługiwać nie więcej niż 3 środki trwałe. W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 20 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
max. 3 20
(lub więcej - ST)
20
(lub więcej - ST)
Ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych + + +
szczegółowa charakterystyka środka wraz z danymi fabrycznymi, danymi o producencie, dostawcy i serwisie      
podział środków na grupy      
wbudowana pełna Klasyfikacja Środków Trwałych      
możliwość przeglądania środków wg różnych kryteriów (użytkowane, zamortyzowane, zlikwidowane)      
Ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
powiązana z księgą ewidencja faktur zakupu środka lub jego części składowych oraz faktur sprzedaży      
Ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
szybkie automatyczne przyjęcie środka do użytkowania      
operacja modernizacji, czyli ulepszenie lub rozbudowa środka      
likwidacja środka z możliwością sprzedaży lub przekazania      
Wydruki ewidencji środków + + +
wydruk karty środka trwałego      
wydruk ewidencji spełniający wymogi w zakresie księgi przychodów i rozchodów      
wykaz środków spełniający wymogi stawiane podatnikom podatku ryczałtowego      
wydruk ewidencji z podziałem na grupy środków      
Generowanie planu amortyzacji według różnych metod + + +
oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa      
różne metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona      
automatyczny plan amortyzacji wraz z wydrukiem      
automatyczna korekta planu przy modernizacji środka      
Automatyczne odpisy amortyzacyjne + + +
odpisy amortyzacyjne indywidualne dla środka lub zbiorcze dla grupy środków      
generowanie dowodów wewnętrznych dla indywidualnych i zbiorczych odpisów      
ewidencja wykonanych odpisów od początku użytkowania środka      
Wydruk tabeli amortyzacyjnej + + +
wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4      
wydruk tabeli z podziałem na grupy środków      
możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata      

Dodatkowe moduły:
ST - obsługa więcej niż 20 środków trwałych.Referencje

Biuro Rachunkowe VERUM s.c. we Wrocławiu

"Dla Biura Rachunkowego rozliczającego znaczną ilość firm, niezbędne jest posiadanie jednolitego oprogramowania umożliwiającego prowadzenie zarówno...

mgr Mariusz Raszczyk
Doradca Podatkowy nr 07166

Biuro Rachunkowe VERUM s.c. we Wrocławiu

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2