producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   »   » Środki trwałe

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2księga - księga przychodów i rozchodów

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu R2księga pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system wśród innych dostępnych na rynku.

Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI i STANDARD, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.

Środki trwałe

Funkcjonalność Wersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Liczba obsługiwanych środków trwałych
W Wersji MINI można obsługiwać nie więcej niż 3 środki trwałe. W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 20 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość.
max. 3 20
(lub więcej - ST)
20
(lub więcej - ST)
Ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych + + +
szczegółowa charakterystyka środka wraz z danymi fabrycznymi, danymi o producencie, dostawcy i serwisie      
podział środków na grupy      
wbudowana pełna Klasyfikacja Środków Trwałych      
możliwość przeglądania środków wg różnych kryteriów (użytkowane, zamortyzowane, zlikwidowane)      
Ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży + + +
powiązana z księgą ewidencja faktur zakupu środka lub jego części składowych oraz faktur sprzedaży      
Ewidencja przeprowadzonych operacji + + +
szybkie automatyczne przyjęcie środka do użytkowania      
operacja modernizacji, czyli ulepszenie lub rozbudowa środka      
likwidacja środka z możliwością sprzedaży lub przekazania      
Wydruki ewidencji środków + + +
wydruk karty środka trwałego      
wydruk ewidencji spełniający wymogi w zakresie księgi przychodów i rozchodów      
wykaz środków spełniający wymogi stawiane podatnikom podatku ryczałtowego      
wydruk ewidencji z podziałem na grupy środków      
Generowanie planu amortyzacji według różnych metod + + +
oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa      
różne metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona      
automatyczny plan amortyzacji wraz z wydrukiem      
automatyczna korekta planu przy modernizacji środka      
Automatyczne odpisy amortyzacyjne + + +
odpisy amortyzacyjne indywidualne dla środka lub zbiorcze dla grupy środków      
generowanie dowodów wewnętrznych dla indywidualnych i zbiorczych odpisów      
ewidencja wykonanych odpisów od początku użytkowania środka      
Wydruk tabeli amortyzacyjnej + + +
wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4      
wydruk tabeli z podziałem na grupy środków      
możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata      

Dodatkowe moduły:
ST - obsługa więcej niż 20 środków trwałych.Referencje

PPHU EKMANN A. Ekmann w Lipnicy

"Charakter programów, ich przystępność, aktualizacje na bieżąco, szybka i spełniająca swoje zadanie pomoc (dział pomocy...

Alicja Ekmann
Właściciel

PPHU EKMANN A. Ekmann w Lipnicy

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu