producent oprogramowania

 • Polski
 • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   » Historia zmian 10.x

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2płatnik - system płacowo-kadrowy

Historia zmian 10.x

 RESET2 - Historia zmian

Czerwona linia z lewej strony dokumentacji oznacza, że opis dotyczy tylko systemów serii PRO i SBO.
Ikona oznacza opcje dostosowujące program do wymagań ustawy RODO

Aktualizacja modułu czytnika RCP 10.00.7 (26.10.2018)

 • poprawka dla pracowników skasowanych
 • możliwość zapisu wejścia do dnia poprzedniego

Aktualizacja modułu WWW 10.00.17 (21.11.2018)

 • wydruk ewidencji przebiegu pojazdu z okna delegacji
 • wydruk ewidencji czasu pracy z karty pracy (przy włączonym systemie rejestracji czasu pracy)
 • przy opcji [X]Tylko zatrudnieni uwzględnia niedawno zwolnionych (ilość dni określona w polu Edycja dni wstecz)
 • dostęp do planów pracy przez użytkowników (w grupach praw dostępu dla Pozycji planów pracy należy określić analogiczny filtr, jak przy Pracownikach)

Zmiany w wersji 10.00.40 (26.10.2018)

 • seryjne przypisywanie kalendarzy (PPM w oknie Pracownicy)
 • w planach pracy mozliwość wypełnienia planu aktualnym kalendarzem pracownika
 • paski rozszerzone z kartotek obsługiwane przez serwer R2P
 • import ekwiwalentów i ryczałtów
 • ZUS ERP-7
 • prawo dostępu do planów pracy

Zmiany w wersji 10.00.39 (01.10.2018)

 • w raporcie ZUS obsługa zbiegu wychowawczego z pracą w innym zakładzie (w nieobecnościach zaznaczyć [] Zbieg tytułów ubezpieczenia)
 • pole systemowe 'Świadczenia wypłacane z FP i FGŚP'
 • w parametrach firmy/Karty pracy/Obliczanie nadgodzin opcja "Rozliczaj nadgodziny poniżej normy dobowej" umożliwiająca poprawne rozliczenie nadgodzin na niepełnym etatcie w rozszerzonej karcie pracy
 • autosprawdzanie udostępnione w serwerze R2P

Aktualizacja modułu WWW 10.00.16 (24.09.2018)

 • mozliwość definiowania kolumn okna (użytkownik o prawach administratora)
 • możliwość wywołania z R2routera modułu www wersji 10.x (w RPlatnik.ini w sekcji [www] linia Application=wR2platnik10)

Zmiany w wersji 10.00.38 (10.09.2018)

 • nowe zasady obliczania potrąceń komorniczych od zasiłków ZUS (obowiązują od 01.07.2018); wymaga uzupełnienia kwot wolnych od potrąceń w Parametrach naliczania/Potr.komornicze
 • historyzacja pola 'Kwota progu' w oknie Urząd Skarbowy/Podatek
 • w historii zatrudnienia pola 'wykorzystane dni url.dod' i 'wykorzystane dni opieka nad dzieckiem'
 • przy wprowadzaniu urlopu rodzicielskiego (Członkowie rodziny) możliwość poprawiania istniejącego wpisu powiązanego z kartą zasiłkową
 • A1
 • kodowanie Unicode w makietach (pozwala na stosowanie np. cyrylicy w dokumentach)
 • ZUS ZAS-12

Aktualizacja modułu WWW 10.00.15 (18.08.2018)

 • możliwość definiowania tabeli użytkownika jako detail do innej tabeli
 • definowanlne dynamiczne atrybuty kolumn (kolor, czcionka, treść)
 • w zestawieniach SQL kontrolki combo typu R oraz kalendarz w kontrolkach z datą
 • możliwość korekty kursów delegacji zagranicznych

Zmiany w wersji 10.00.37 (30.05.2018)

 • przy firmie opcja "Zapisuj dokumenty dziennika na dysku zamiast w bazie danych", jeśli zdefiniowano katalog w Ustawienia-Środowisko-Eksport-Dokumenty dziennika, służąca do przechowywania dokumentów dziennika na dysku (baza wtedy nie rośnie)
 • w umowach o pracę na zakładce warunki pole 'Waluta' (przy rozliczaniu oddelegowanych)
 • funkcja wal() pobierająca ide waluty z umowy o pracę
 • projekty w strukturze kosztów (Ustawienia płacowe/Inne/Włącz projekty w strukturze kosztów)
 • import umów o pracę
 • wyjaśnienie obliczenia przychodu dla oddelegowanych (przy polu 'Oddelegowany')
 • przy zakładaniu nowej firmy możliwość pobrania danych z GUSu

Aktualizacja modułu WWW 10.00.14 (23.05.2018)

 • wykorzystanie funkcjonalności R2PApi10.dll (przy użyciu wR2platnik10.exe), np.praca na zaszyfrowanych danych
 • edytowalna ewidencja kosztów (standardowo widoczne dla pracowników (i innych użytkowników) - można wyłączyć: Zbiory-Narzędzia-Grupy użytkowników: Użytkownicy WWW (i inne grupy): zakładka Rozliczenie pracy [] Ewidencja kosztów)
 • ewidencje zgód i dokumentów RODO (dostęp ustawiany w Grupie praw dostępu/Dane podstawowe-[X] Dokumenty RODO)
 • możliwość akceptacji zgody RODO linkiem w mailu wysłanym do pracownika (obieg dokumentów)

Zmiany w wersji 10.00.36 (11.05.2018)

 • możliwość zaszyfrowania bazy danych (ADMIN, w trybie diagnostycznym Ustawienia/Środowisko/Szyfrowanie/Włącz szyfrowanie bazy i [Zaszyfruj bazę danych])
 • w Użytkownikach pola: opis, [] Konto wyłączone i data wygaśnięcia konta
 • możliwość przeniesienia pracownika do kosza, a nastepnie w koszu (tylko Administratorzy lub Administratorzy SQL) przywrócenia, anonimizowania danych osobowych lub całkowitego usunięcia z bazy danych
 • biblioteki podmiotów i zakresów danych RODO
 • przy pracowniku ewidencja zgód RODO
 • przy pracowniku ewidencja udostępniania i zbierania danych osobowych
 • w oknie firma na zakładce RODO:
  - ewidencja zgód RODO i możliwość generowania zgód dla grupy pracowników
  - ewidencja upoważnień RODO
  - ewidencja przetwarzania RODO
  - ewidencja naruszeń RODO
 • wydruk zgody pracownika na przetwarzanie danych (także seryjny)
 • możliwość hasłowania dowolnego PDFa przy wysyłce mailem (Firma/Udostepnianie/Hasło) - nie dotyczy wysyłki do pracowników gdzie hasło podaje się przy pracowniku
 • nowe wartości parametru funkcji 'kurs': 10-kurs z dnia poprzedniego daty wypłaty, 11-z dnia poprzedniego daty końcowej okresu wynagrodzeń

Zmiany w wersji 10.00.35 (05.04.2018)

 • eksport dekretu do systemu Optima
 • możliwość wygenerowania aktualnej instrukcji PDF
 • w definicji składnika właściwość określająca zachowanie na liście korygującej (korygować,wyliczać,zerować)
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki opcja 'Drukuj informację "Otrzymałem (data i podpis):"'
 • historia składek ZUS właściciela

Aktualizacja modułu WWW 10.00.13 (13.03.2018)

 • konfiguracja wniosków z karty urlopowej (Środowisko www/Wnioski)
 • drugi serwer LDAP
 • oddzielna podstrona dla użytkowników (Środowisko www/Funkcjonalność, w adresie http można używać zmiennych: <USERIDE>, <USERGROUPIDE>, <FIRMIDE>)
 • wydruki w formacie PDF (opcja w Środowisku www)
 • okno startowe jak w programie
 • akcje do zestawień SQL
 • konfigurowalne kontrolki w oknach

Zmiany w wersji 10.00.34 (02.03.2018)

 • obsługa pracowników oddelegowanych
  - przy firmie znacznik [ ] Rozliczanie pracowników oddelegowanych
  - w umowach o pracę na zakładce Warunki pole 'Kraj oddelegowania'
  - w umowach zlecenia na zakładce Szczegóły pole 'Kraj oddelegowania'
  - pole systemowe 'Oddelegowany', którego wstawienie na listę płac implikuje właściwe dla pracowników oddelegowanych wyliczenie podstaw ZUS (ER,CW i zdrowotnej)
  - w karcie zasiłkowej obliczanie właściwej podstawy chorobowego w miesiącach, gdy pracownik jest oddelegowany
 • informacja do umowy o pracę dla firmy nie posiadającej regulaminu pracy
 • funkcje dnsklp(id,m) i wnsklp(id,m) pobierające wartość składnika id narastająco ze wszystkich zatrudnień (odpowiednio wg daty wypłaty albo okresu wynagrodzeń)
 • PIT-4R(7)
 • NIP-7(4)
 • ZAP-3(4)
 • w definicji składnika na zakładce Zbiorówki możliwość określenia wartości pokazywanej na zbiorówkach (suma,średnia)

Zmiany w wersji 10.00.33 (01.02.2018)

 • ZUS-Z3
 • w oknie Firmy/Prametry/Kadry opcja 'Regulamin pracy' skutkująca drukowaniem na umowie o pracę klauzuli o przestrzeganiu regulaminu
 • w umowach zlecenia data obowiązywania aneksu
 • ZUS-Z3a
 • ZUS-Z3b
 • pole systemowe 'Koszty uzyskania PIT8C' do wykorzystania przy generowaniu PIT-8C
 • w zestawieniach SQL możliwość zdefiniowania akcji modyfikujących wybrane pola zestawienia
 • w oknie 'członkowie rodziny' możliwość wprowadzenia urlopu ojcowskiego na dziecko przysposobione

Aktualizacja modułu WWW 10.00.12 (26.01.2018)

 • możliwość przelogowania użytkownika w trakcie pracy
 • przy LDAP możliwość wyboru poświadczeń logowania dla pracowników

Aktualizacja modułu czytnika RCP 10.00.6 (26.01.2018)

 • w przypadku uruchomienia usługi możliwość konfiguracji i ręcznej pracy bez jej zatrzymywania
 • dodatkowe opcje ICE

Zmiany w wersji 10.00.32 (03.01.2018)

 • ZAP-3(4)
 • w PIT-4R możliwość określenia procentu podatku przekazywanego na ZFRON oddzielnie dla każdego miesiąca
 • natywna obsługa plików PDF (nie wymagana drukarka PDF-XChange)
 • możliwość seryjnego hasłowania i wysyłania wydruków PDF z dziennika

Zmiany w wersji 10.00.31 (04.12.2017)

 • eksport przelewów do systemu Raiffeisen
 • jednolity przelew do ZUS (zacznie generować się od 1 stycznia 2018)
 • zestawienia SQL działają w oknach niemodalnych (wiele zestawień na ekranie)
 • serwer R2P może być uruchomiony jako usługa
 • serwer R2P może wykonywać zadania dla całej grupy firm
 • panel serwera R2P dostępny bezpośrednio z aplikacji (Menu/Zbiory/Narzędzia/Panel serwera R2P)
 • eksport dekretu do Proalpha 6.1
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Podatki ... opcja 'Obniż koszty uzyskania po zakończeniu umowy o pracę'
 • przy pracowniku opcja 'Włącz uwierzytelniane LDAP' (część pracowników może logować się na WWW zwykłym hasłem, a część LDAP)
 • przy pracodawcy znacznik 'Agencja pracy tymczasowej'

Zmiany w wersji 10.00.30 (03.11.2017)

 • w umowach zlecenia i o dzieło możliwość określenia zlecenia stałego zapłaty
 • przy firmie i właścicielu nr konta ZUS
 • eksport do PUE ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b
 • w serwerze R2P ewidencja planowanych zadań (nie są od razu kolejkowane na cały okres obowiązywania, tylko na bieżący dzień)
 • obsługa wielu monitorów
 • w definicji zestawień SQL zmienna <NAZWA_TABELI_APLIKACJI.FILTER> zwracająca filtr podstawowy i praw dostępu np. <PRACOWNICY.FILTER> da wartość PRACOWNK.[Skasowany]=0
 • w składnikach właściwość 'rodzaj wynagrodzenia', która dla ustawienia 'zfśs' spowoduje naliczenie kosztów uzyskania
 • w Urzędach skarbowych pracownika kraj pochodzenia cudzoziemca i możliwość wprowadzenia stawki podatkowej w Okna/Biblioteki/Kraje docelowe

Zmiany w wersji 10.00.29 (04.10.2017)

 • pola systemowe 'Godz.nieob.płatnej(ekw)' i 'Wyn.za nieob.płatnej(ekw)' do obsługi nowej 'nieobecności płatnej(ekw)' w karcie urlopowej (liczy się zawsze jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy)
 • w polach systemowych właściwość 'Ukryte' (nie pokazuje się na pozycji listy)
 • wielowątkowe wypełnianie kart pracy (Środowisko/Zaawansowane/Używaj wątków dla długich operacji)
 • import historii zatrudnienia
 • import samochodów prywatnych
 • import wykształcenia
 • import ubezpieczeń
 • import niepełnosprawności
 • w Menu/Ustawienia płacowe/Definicje opcja 'Zakres wczytywania karty pracy (lata)' (im mniej tym szybciej przelicza, ale może nie obliczyć średniej do urlopu w przypadkach wypadania miesięcy z podstawy)
 • możliwość naliczenia składki FGŚP dla właściciela

Aktualizacja modułu czytnika RCP 10.00.5 (25.09.2017)

 • opcja []Nr karty identyfikatorem umożliwiająca obsługę kilku firm na jednym czytniku

Aktualizacja modułu WWW 10.00.11 (22.09.2017)

 • edycja delegacji w mobilnej wersji serwisu
 • wnioski z karty pracy w mobilnej wersji serwisu

Zmiany w wersji 10.00.28 (12.09.2017)

 • wielowątkowe przeliczanie listy płac (Środowisko/Zaawansowane/Używaj wątków dla długich operacji)
 • urlop rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych w karcie urlopowej
 • pola systemowe 'Godz.url.rehabilit.', 'Dni url.rehabilit.','Wyn.za url.rehabilit.' do obsługi naliczenia urlopu rehabilitacyjnego
 • import aktualnych zatrudnień
 • import bilansu otwarcia także w formacie Excel
 • zmiany w formularzu EKUZ dla pracownika oddelegowanego
 • zmiany w formularzach Z3, Z3a i Z3b
 • ZUS-Z15a, ZUS-Z15b
 • pole systemowe 'Emerytury - renty zagraniczne'

Zmiany w wersji 10.00.27 (02.08.2017)

 • w funkcjach RCP (PPM na pracowniku) możliwość określania dnia od-do
 • zmiana na 2 i 7 stronie formularza Z3
 • eksport dekretu do RAKS 9.0
 • w świadectwie pracy okresy nieskładkowe układane chronologicznie
 • w Ustawieniach płacowych/Wydruki-listy/paski opcja 'Nie drukuj informacji o urlopach na paskach'

Zmiany w wersji 10.00.26 (03.07.2017)

 • dane pracodawcy w oddziale (dla agencji pracy tymczasowej)
 • pobieranie kursów walut przez serwer R2P
 • automatyczne naliczanie ekwiwalentu za urlop w karcie urlopowej (PPM na pracowniku)

Zmiany w wersji 10.00.25 (02.06.2017)

 • pola systemowe 'Godz.nieob.płatnej(uw)' i 'Wyn.za nieob.płatnej(uw)' do obsługi nowej 'nieobecności płatnej(uw)' w karcie urlopowej (liczy się zawsze jak urlop wypoczynkowy)
 • rozliczenie nadgodzin dobowych w karcie pracy uwzględnia także nocne nadgodziny 100%
 • świadectwo pracy z informacją o pracy tymczasowej
 • pola systemowe 'Śr.godzin.url.(tymczas.)' i 'Śr.godzin.ekw.(tymczas.)' do obliczania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu dla pracowników tymczasowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.06.2017
 • w Ustawieniach płacowych/Przeliczanie/Naliczenie płac opcja 'Niweluj różnice groszowe na płacy brutto'

Aktualizacja modułu WWW 10.00.10 (24.05.2017)

 • komunikaty publiczne

Zmiany w wersji 10.00.24 (04.05.2017)

 • eksport do SODiR 9.90
 • zestawienie czasu pracy umów zleceń (Menu/Raporty/Rozliczenie czasu pracy/Czas pracy umowy zlecenia)
 • tolerancja dla nadpracowanych i niedopracowanych godzin na zestawieniu niezgodności ECP
 • możliwość wysłania mailem podpisanych dokumentów PDF prosto z dziennika (PPM w dzienniku)
 • w funkcjach RCP (PPM na pracowniku) nowe opcje 'Uzupełnij przerwy w rejestracji' i 'Usuń uzupełnienia przerw' do automatycznego uzupełniania niepełnych rejestacji

Aktualizacja modułu WWW 10.00.9 (19.04.2017)

 • wnioski o urlop bezpłatny wraz z obiegiem dokumentów

Zmiany w wersji 10.00.23 (29.03.2017)

 • NIP-7(3)
 • seryjne wypełnianie skierowań na badania lekarskie (PPM w oknie Pracownicy)
 • seryjne drukowanie skierowań na badania lekarskie
 • zmiana obliczania diet w delegacjach polegająca na podawaniu ilości posiłków zapewnionych przez zakład pracy (pomniejszają one przysługującą dietę)

Aktualizacja modułu WWW 10.00.8 (15.03.2017)

 • mobilna wersja serwisu (WWW-Środowisko/Konfiguracja: [] Wersja mobilna na telefonie)
 • zbiorcze karty pracy dostepne po zalogowaniu jako użytkownik
 • w karcie pracy nowy rodzaj wniosku: Wniosek o zaliczenie czasu pracy

Zmiany w wersji 10.00.22 (03.03.2017)

 • UPL-1(6)
 • OPL-1(5)
 • ORD-ZU robi się tylko w przypadku podania przyczyny korekty
 • nowy rodzaj wniosku w karcie pracy 'Wniosek o zaliczenie czasu pracy' skutkujący powstaniem wpisu w ewidecji czasu pracy z żądanym czasem od-do
 • pole systemowe 'Podatek ryczałt.', które wymusza naliczanie podatku ryczałtowego

Zmiany w wersji 10.00.21 (27.01.2017)

 • w umowach o pracę (zakładka Warunki) znacznik 'Ochrona stos.pracy' - Ochrona stosunku pracy, o której mowa w art.186 (8) § 1 pkt 2 Kodeksu pracy
  do nowego świadectwa pracy
 • w ZUS IWA opcja 'Uwzględnij także zatrudnienia przeniesione do historii'
 • pomoc kontekstowa on-line
 • data tymczasowego pobytu w danych personalnych i jej kontrola w zestawieniu terminowym

Aktualizacja modułu WWW 10.00.7 (20.01.2017)

 • w karcie pracy informacja o bilansie godzin
 • w karcie pracy opcjonalnie dodatkowa linia z czasem faktycznym

Zmiany w wersji 10.00.20 (11.01.2017)

 • ewidencja wniosków urlopowych na członków rodziny (ojcowski i rodzicielski)
 • możliwość automatycznego generowania wpisów w karcie zasiłkowej na podstawie w/w wniosków
 • nowy wzór świadectwa pracy uwzględniający urlopy ojcowskie i rodzicielskie
 • PIT-2(5)
 • w ocenach pracownika priorytet(waga) dla ocen dodatkowych, oraz sumaryczna ocena całkowita
 • naliczanie ulgi podatkowej wg nowych przepisów

Zmiany w wersji 10.00.19 (04.01.2017)

 • wersja instalacyjna R2płatnik 10Referencje

Teatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z pracownikami firmy RESET2 Sp. z o.o.Firmę RESET2 Sp. z...

Marek Ignor
Z-ca Dyrektora, Dyrektor Finansowy

Teatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu