R2płatnik - Raporty i zestawienia - Reset2 producent oprogramowania

producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   »   » Raporty i zestawienia

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2płatnik - system płacowo-kadrowy

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Raporty i zestawienia

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe TK
K A RCP
HR
www
Rozliczanie wynagrodzeń            
Standardowe zbiorówki list płac wraz z zestawieniem przychodów (podatek), nominałów (do wypłaty w kasie) i całkowitych kosztów wynagrodzeń            
Możliwość przygotowania własnych zestawień zbiorczych zgodnie z własnymi wymaganiami            
Miesięczne zestawienia zaliczki na podatek dochodowy i zryczałtowany wraz z przygotowaniem przelewów do urzędu skarbowego            
Roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR            
Możliwość elektronicznego podpisania i wysyłki przez internet rocznych rozliczeń firmy w postaci e-Deklaracji            
Zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS            
Współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu wraz z zaimportowanymi raportami DRA, RCA, RZA, RSA            
Oddzielne raporty ZUS dla właścicieli (DRA, RSA) uwzględniające okresy chorobowego            
Możliwość ujęcia właścicieli, wspólników i osób współpracujących na raportach z pracownikami            
Roczna informacja ZUS IWA            
Zestawienie do NFZ o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne            
Współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ            
Zestawienie do PFRON dotyczące refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń dla ZPChr i innych jednostek, zatrudniających osoby niepełnosprawne            
Współpraca z systemem SOD PFRON poprzez automatyczne przesyłanie danych do formularzy WnD, INF D-P, WnU, INF U-P            
Szczegółowe zestawienia dla GUS pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14            
Koszty wynagrodzeń            
Zestawienie kosztów wynagrodzeń poszczególnych pracowników            
Rozliczenie kosztów wynagrodzeń z podziałem na działy i zlecenia +          
Szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników wyszczególniające każdy składnik wynagrodzenia w rozbiciu na przypisane zlecenia +          
W przypadku Agencji Pracy Tymczasowej możliwość generowania faktur obciążających kosztami pracy (wraz z marżą) poszczególnych klientów
+          
Dekrety księgowe            
Dekretacja list płac z uwzględnieniem kosztów rodzajowych (konta grupy 4)            
Szczegółowa dekretacja kosztów wynagrodzeń z podziałem na MPK i centra zysków w ramach kosztów rodzajowych +          
Szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5 +          
Eksport dekretów księgowych do popularnych systemów finansowo-księgowych            
Analiza płac            
Plan i wykorzystanie funduszu zaangażowania środków w poszczególnych działach            
Zestawienie planu i zatrudnienia na stanowiskach z wyszczególnieniem wakatów
      +    
Symulacja naliczenia dowolnej listy płac
      +    
Zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia, czyli planowane miesięczne koszty zakładu obliczone na podstawie angaży            
Zestawienia kadrowe           X
Zestawienia zbiorcze danych wprowadzanych we wszystkich ewidencjach           X
Zestawienia zbliżających się terminów badań okresowych, kursów BHP, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i umów o pracę na czas określony           X
Zestawienia upływających okresów: stażu pracy, nagrody jubileuszowej i lat do urlopu z podaniem konkretnej daty           X
Informacja o stanie zatrudnienia z wyszczególnieniem osób przyjętych i zwolnionych           X
Miesięczna i roczna informacja o zatrudnieniu z wyliczeniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych           X
Możliwość przygotowania własnych dokumentów potrzebnych w danej firmie, np. karta obiegowa, protokół przekazania, wszelkie oświadczenia i zobowiązania           X
Zestawienia według różnych kryteriów           X
Wstępnie przygotowana duża ilość przydatnych zestawień           X
Konfiguracja własnych zestawień zawierających wprowadzone informacje kadrowe           X
Konfiguracja własnych zestawień zawierających jednocześnie informacje kadrowe i płacowe            
Możliwość zadania dowolnych kryteriów wyboru względem zawartości wybranych składników           X
Różne podziały i grupowanie pozycji zestawienia, również wg zawartości wybranego pola           X
Eksport zestawień do pliku w formacie akceptowanym przez inne zewnętrzne systemy i możliwość dalszej obróbki np. w programach Access czy Excel           X
Moduł raportów SQL
          X
Wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL
          X
Możliwość wykonania praktycznie dowolnego zestawienia z danych wprowadzonych w systemie
          X
Wstępnie przygotowane funkcje w bazie ułatwiające budowanie raportów
          X
Pobieranie z internetu definicji przykładowych raportów oraz raportów wykorzystywanych przez innych
          X
Możliwość ustalenia własnej makiety wydruku zestawienia
          X
Możliwość podłączenia zewnętrznego generatora raportów SQL
          X
Wybór zawartości dowolnych pól tekstowych na podstawie własnych zapytań SQL
          X
Możliwość publikowania własnych raportów SQL w portalu dla pracowników lub kierowników
        + X
Wydruki           X
Możliwość przesyłania wszelkich wydruków pocztą elektroniczną w formie załącznika w standardzie HTML lub PDF           X
Możliwość tłumaczenia wydruków na dowolny język
          X
Obok wydruków rozbudowanych graficznie (stopnie szarości, kolory) dostępne również wydruki zoptymalizowane pod kątem oszczędności tonera lub tuszu w drukarce           X
Automatyczny przegląd przygotowanego dokumentu z możliwością edycji bezpośrednio przed wydrukiem           X
Dziennik wydruków ewidencjonujący przygotowane raporty i zestawienia           XReferencje

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

"Program R2płatnik doskonale współpracuje z Płatnikiem ZUS, umożliwia bezpośredni eksport danych do sporządzania miesięcznych deklaracji...

Andrzej Moryl
Dyrektor

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2