Eksport PPK

Zatrudnienie pracownika

W R2Płatnik 10.x funkcja eksportu PPK umożliwia przesłanie do funduszy inwestycyjnych danych pracowników przystępujących do pracowniczych planów kapitałowych, rezygnacji z PPK oraz informacji o pobranych składkach.

Eksport PPK wywołujemy poprzez Zbiory - Eksport danych - Eksport PPK.

Przed eksportem, na zakładce Eksport określamy:

Na zakładce Ustawienia określamy: