producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   » Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w programach R2fk, R2księga i R2faktury

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w programach R2fk, R2księga i R2faktury


jpk

Od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przekazywania Urzędom Skarbowym informacji, dotyczących prowadzonej działalności, przy użyciu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązek taki dotyczył będzie nie tylko przypadku przeprowadzenia kontroli przez organy skarbowe. Zgodnie z majową nowelizacją ustawy Ordynacja Podatkowa, każda firma co miesiąc będzie zobowiązana do składania Urzędom Skarbowym rejestrów VAT, za pomocą JPK. Konieczne jest zatem, by zadbać o stosowne aktualizacje posiadanego oprogramowania RESET2.

Celem wprowadzenia JPK jest zwiększenie ściągalności podatków oraz ułatwienie urzędnikom dostępu do danych, które leżą w kręgu ich zainteresowania. Struktura pliku jest na tyle zaawansowana, że zawiera przekrojowe informacje, dotyczące wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa – od faktur sprzedaży, przez gospodarkę magazynową, rejestry VAT, wyciągi bankowe, po pełną kontrolę dotyczącą prowadzonych ksiąg rachunkowych (w każdej ich formie, tj. od ewidencji ryczałtowej, przez księgę przychodów i rozchodów po pełną księgowość).

Ministerstwo Finansów narzuciło, na potrzeby przeprowadzanych kontroli skarbowych, termin 1 lipca 2016 r. jako obligatoryjny dla dużych firm, tj. jednostek zatrudniających ponad 250 pracowników lub wykazujących obrót ponad 50 mln euro rocznie. Pozostali przedsiębiorcy – firmy średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa – do końca czerwca 2018 roku będą mogły nie korzystać z Jednolitego Pliku Kontrolnego w przypadku kontroli.
 

Nie oznacza to jednak, że obowiązki wynikające z JPK to odległa przyszłość. Osobną kwestią jest bowiem obowiązek comiesięcznego przekazywania informacji o rejestrach VAT. Do dnia 25 sierpnia 2016 r. duże firmy są zobligowane bez wezwania złożyć informację o transakcjach VATowskich poprzez JPK. Taki sam obowiązek od 1 stycznia 2017 r. spoczywać będzie na firmach średnich i małych, czyli podmiotach zatrudniających od 10 pracowników lub przekraczających obrót 2 mln euro rocznie. Jedynie mikroprzedsiębiorstwa obowiązek comiesięcznego składania do Urzędów Skarbowych rejestrów VAT obejmie dopiero w styczniu 2018 roku.
 

RESET2 oferuje wersję 10.0 oprogramowania R2fkPRO i R2fakturyPRO oraz R2fk, R2księga i R2faktury, umożliwiającą generowanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego ze strukturą zgodną z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Wersja 10.0 jest dostępna w ramach posiadanego abonamentu na aktualizacje oprogramowania.
 


Jak radzić sobie z JPK - Jednolitym Plikiem Kontrolnym

Czy mnie to dotyczy?

Niestety, tak. Każdy Podatnik prędzej czy później będzie musiał przekazywać rejestry VAT do Urzędu Skarbowego.

Czy dotyczy mnie to już teraz?

Najprawdopodobniej nie.
Za okres lipcowy zobowiązane do wysyłki rejestrów VAT w formie JPK są duże przedsiębiorstwa.

Czy jestem dużym przedsiębiorstwem?

Wielkość firmy definiują przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W skrócie - dla JPK znaczenie mają dwa parametry - zatrudnienie (powyżej 250 osób) lub obrót (powyżej 50 mln EUR). Przekroczenie jednego z parametrów oznaczać może przejście do grupy dużych przedsiębiorstw i tym samym obowiązek składania JPK od lipca 2016.

Kiedy w takim razie czeka mnie JPK?

Pomocna może okazać się poniższa tabelka

  Ilość pracowników Roczny obrót Rejestry VAT JPK - kontrola US
duże firmy powyżej 250 powyżej 50 mln EUR 1 lipca 2016 1 lipca 2016
firmy średnie i małe poniżej 250 do 50 mln EUR 1 stycznia 2017 1 lipca 2018
mikroprzedsiębiorstwa poniżej 10 do 2 mln EUR 1 stycznia 2018 1 lipca 2018


Dlaczego w powyższej tabelce są dwa terminy?

 Pierwszy termin - Rejestry VAT dotyczy obowiązku wysyłki do Urzędów Skarbowych comiesięcznych rejestrów. Drugi termin - JPK - kontrola US - dotyczy przedstawiania na żądanie Urzędu (w trakcie kontroli skarbowej) innej dokumentacji (Faktury, Księgi, Banki, Magazyn). My skupimy się na razie na obowiązku związanym z rejestrami VAT.

Czy JPK są dobrowolne?

Od lipca 2016 dla dużych przedsiębiorstw zaistnieje obowiązek składania JPK - rejestry VAT. Oznacza to, że za okres lipcowy Podatnik - bez wezwania - zmuszony będzie wysłać JPK - rejestry VAT do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czy mogę wysłać JPK - rejestry VAT z mojego programu?

 Wysyłka JPK - rejestry VAT możliwa jest z wersji 10 programu R2fkPRO.

W jaki sposób wysłać JPK - rejestry VAT?

Wysyłka działa na podobnej zasadzie jak składanie deklaracji VAT - co miesiąc używamy podpisu elektronicznego by do Urzędu Skarbowego trafiła odpowiednio przygotowana deklaracja. Wysyłka JPK - rejestry VAT w programie R2fk odbywa się również z okna wysyłki deklaracji VAT - interfejs jest analogiczny do znanego Państwu mechanizmu wysyłki deklaracji VAT.

Co zawiera JPK - rejestry VAT?

JPK - rejestry VAT to - ni mniej, ni więcej - ustrukturyzowane rejestry sprzedaży oraz zakupów VAT, stanowiące odzwierciedlenie deklaracji VAT składanej do Urzędów Skarbowych.

Czy JPK mogę wysłać przy użyciu danych autoryzujących - tak jak deklarację VAT?

Nie. W odróżnieniu od niektórych deklaracji nawet osoba fizyczna prowadząca działalność JPK - rejestry VAT podpisuje tylko i wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Składam deklarację VAT-7D / VAT-7K (kwartalną). JPK - rejestry VAT też będą kwartalne?

Niestety nie. Obowiązek składania JPK - rejestry VAT dotyczy wysyłki comiesięcznej mimo składania deklaracji kwartalnych.

Do kiedy należy wysłać JPK - rejestry VAT?

Pierwsze JPK - rejestry VAT należy złożyć w terminie składania deklaracji VAT - do 25 sierpnia 2016.

Czy można wcześniej podejrzeć jak generują się JPK - rejestry VAT?

 Tak, pod warunkiem że posiadamy wersję PRO programu R2fk. Na generowanie JPK - rejestrów VAT pozwalamy na razie w najwyższej wersji licencyjnej naszego programu.

Czy to znaczy że od stycznia trzeba przejść na wersję PRO?

Nie. Funkcjonalność będzie udostępniana sukcesywnie wszystkim Użytkownikom, zgodnie z harmonogramem obowiązku składania Jednolitego Pliku Kontrolnego - rejestry VAT. W styczniu taka możliwość zostanie udostępniona również posiadaczom innych licencji oraz Użytkownikom programu R2księga.TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2