producent oprogramowania

 • Polski
 • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   » Historia zmian

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2faktury - program do fakturi obsługi magazynu

Historia zmian

 RESET2 - Historia zmian

Historia zmian w systemie R2firma w.10.xx

Kolorowe linie z lewej strony oznaczają odpowiednio:

czerwona - opis dotyczący tylko serii PRO

fioletowa - opis dotyczący tylko modułów R2fk i R2księga

pomarańczowa - opis dotyczący tylko modułu R2faktury

Brak kreski - opis dotyczy wszystkich modułów we wszystkich seriach.


kolorem czarnym oznaczono nowości, kolorem szarym poprawki


10.03.0 (14.03.17)

 • nowy formularz UPL-1(6) oraz OPL-1(5)
 • import faktur z pliku JPK-FA (212992)
  Import faktur z jednolitego pliku kontrolnego wygenerowanego w dowolnym progamie w formacie JPK-FA (faktury).
 • dwa rachunki bankowe na wydruku faktury (96859, 56842)
  Na fakturach ze sprzedażą krajową w walucie z VAT w PLN drukują się teraz dwa rachunki bankowe: walutowy i złotówkowy. Rachunki określane są w fakturze na zakładce "Inne". Standardowo podstawiają się domyśkne rachunki dla wybranej waluty i dla PLN.
 • PKWiU oraz stawki VAT na fakturze z odwrotnym obciążeniem (216327)
  W definicji faktury na zakładce "Wydruk" można ustawić parametr "Stawki VAT na fakturze z odwrotnym obc.". Przy włączonym parametrze (domyślnie) obok tabelki z pozycjami faktury drukuje się nr PKWiU oraz stawki VAT związane z tymi pozycjami.
 • przykładowa aplikacja API - faktura korygująca
  W folderze DEMOS\Delphi dostępne jest demo wystawiające fakturę korygującą.
 • nowe sposoby przeglądania i weryfikacji JPK
  Przygotowane pliki JPK_VAT można przed wysłaniem przejrzeć w formie zestawienia zakupów oraz zestawienia sprzedaży, a także jak dotychczas jako plik XML w przeglądarce/edytorze oraz jako sumy kolumn.
 • drobne poprawki (216338, 216225, 215874, 215602, 215589, 215414, 215319, 215143, 215114, 215020, 214987, 214835, 214775, 214572, 214537, 214122, 213929, 213863, 213836, 213722, 213672, 213501, 213126, 212992, 212623, 211893, 211805, 211651, 210016, 209325)

10.02.5 (24.02.17)

 • VAT-R(12) (wydruk i e-deklaracja)
  Przywrócenie poprzedniej wersji VAT-R. eVAT-R(13) nie jest jeszcze przyjmowany przez bramkę Ministerstwa Finansów.
 • drobne poprawki (214183, 214007, 213923, 213612)

10.02.4 (21.02.17)

 • rozszerzenie funkcjonalności wpisu typu "Faktura wewnętrzna" (c.d.)
  Aby dostosować program do wymagań JPK wprowadzono we wpisach "Faktura wewnętrzna" nowe wartości pola "Typ transakcji". Po wybraniu "Korekta roczna - ŚT" lub "Korekta roczna - pozostałe nabycia" podajemy kwoty podatku VAT (bez netto i brutto) związane z tymi zdarzeniami. Kwoty pojawią sie na deklaracji VAT, rejestrze zakupu oraz na JPK VAT. Bezpośrednio na deklaracji w oknie "VAT-7" nie można ich już wprowadzać.
 • drobne poprawki (213803, 213747, 213559, 213341, 213336, 213314, 213308, 212074)

10.02.3 (17.02.17)

 • wybór MPK w osobnym oknie (212893)
  W trakcie księgowania w oknie KSIĘGA lub KASA/BANK można wybierać MPK z rozwijanej listy (tak jak do tej pory) lub w osobnym oknie (po włączeniu parametru "Wybieranie MPK w osobnym oknie" w menu "Ustawienia" - "Konfiguracja" - "Księga"). Korzystanie z tej nowej opcji jest wygodniejsze gdyż umożliwia łatwe wyszukiwanie MPK wg nazwy lub przypisanego konta z grupy "5".
 • drobne poprawki (213154, 213136, 213079, 213042, 213025, 212928, 212540)

10.02.2 (15.02.17)

 • VAT-Z(5) (wydruk i e-deklaracja)
 • CEIDG-1 (wersja 1.8.2) (211901)
 • drobne poprawki (212617, 212615, 212471, 212176, 212144, 212141, 212134, 212035, 211939, 211933, 211723, 211707, 211646, 211494, 210763, 207559)

10.02.1 (10.02.17)

 • VAT-9M(7) (wydruk i e-deklaracja)
 • e-deklaracja CIT-8(24) v.3-0E
 • drobne poprawki (211872, 211866, 211726, 211149, 202022)

10.02.0 (08.02.17)

 • nowe formularze:
  • VAT-R(13) (e-deklaracja)
  • VAT-UE(4), VAT-UEK(4) (wydruk i e-deklaracja)
  • VAT-27(2) (wydruk i e-deklaracja)
 • kwota wolna w zaliczkach na podatek dochodowy wg skali liczona wg art.27 ust.1b ustawy o pdof
 • zmiana znaczenia parametru "VAT-UE mies."
  Od 01.01.2017 deklaracja VAT-UE występuje tylko w postaci miesięcznej. VAT-UE kwartalny jest niedozwolony. W związku z tym parametr "Vat-UE mies." (dane firmy, zakładka "Ustawienia" - "Vat") dotyczy tylko deklaracji VAT-UE przygotowanych przed 01.01.2017. Bez względu na jego wartość od 2017 deklaracje VAT-UE będą sporządzane tylko miesięcznie.
 • parametr "Nie ujmuj w JPK-VAT"
  Parametr znajduje się na zakładce "Rozliczenie VAT". Zaznaczamy go w szczególnych przypadkach, np. gdy jako biuro rachunkowe otrzymaliśmy od klienta wydrukowany rejestr sprzedaży VAT wraz z odpowiadającym mu plikiem JPK. W takiej sytuacji:
  1. na podstawie tego wydruku rejestru sprzedaży robimy jeden zbiorczy wpis w księdze z zaznaczeniem parametru "Nie ujmuj w JPK-VAT" - dzięki temu sprzedaż wykazana w JPK nie będzie zdublowana
  2. plik JPK (zawierający rejestr sprzedaży) otrzymany od klienta łączymy z plikiem JPK-VAT (zawierającym rejestr zakupów) wygenerowanym w programie R2fk/R2księga przy pomocy funkcji "Zbiory - JPK - Integracja wielu plików JPK-VAT".
 • prewspółczynnik VAT
  Podatnicy, którzy dokonują zakupu towarów i usług związanych zarówno z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i z czynnościami pozostającymi poza regulacjami ustawy o VAT na mocy art. 86 ust. 2a ustawy o VAT muszą ustalić proporcję (prewspółczynnik), według której odliczać będą VAT naliczony. Prewspółczynnik ustawia się w danych firmy na zakładce "Ustawienia" - "VAT" w tabelce "Parametry" w kolumnie "Prewsp.[%]". Księgując zakupy objęte prewspółczynnikiem należy w kolumnie "Cel" wybrać "p". Jeśli równolegle z prewspółczynnikiem ma być zastosowane pomniejszenie vatu naliczonego związane ze sprzedażą mieszaną, należy w kolumnie "Cel" wybrać "pm". Zakupy z celami "p" lub "pm" są ujmowane analogicznie do celu "sm" przy tworzeniu dekretu - zgodnie z ustawieniami w menu "Ustawienia" - "Ustawienia kont" - "Podatki" - "VAT od zakupów Prewspółczynnik/SM".
 • prawa dostępu do deklaracji/e-deklaracji
  Nowe prawa dostępu można ustawić w menu "Zbiory" - "Narzędzia" - "Grupy użytkowników" na zakładce "Nadzór". Domyślnie są włączone.
 • prawa dostępu do JPK
  Nowe prawa dostępu można ustawić w menu "Zbiory" - "Narzędzia" - "Grupy użytkowników" na zakładce "Nadzór". Domyślnie są włączone.
 • import płatności z Banku Spółdzielczego (202880)
 • drobne poprawki (211359, 211398, 211303, 210683, 209331, 209248, 202022)

10.01.8 (01.02.17)

 • drobne poprawki (209614, 209608, 209472)

10.01.7 (27.01.17)

 • nowy formularz VAT-R(13) (wydruk)
 • drobne poprawki

10.01.6 (26.01.17)

 • nowy załącznik PIT-28/B(14) (wydruk i e-deklaracja)
 • przykładowe aplikacje API w językach C# i VB
  W folderze DEMOS oprócz dotychczasowego dema w Delphi są teraz dostępne dema w Visual C# i Visual Basic.
 • drobne poprawki (208452, 208046, 206662, 205972)

10.01.5 (24.01.17)

 • drobne poprawki (207819, 207708, 207679, 207339, 205821)

10.01.4 (19.01.17)

 • drobne poprawki (207397, 207295, 207251)

10.01.3 (12.01.17)

 • drobne poprawki (205221)

10.01.2 (11.01.17)

 • nowy CIT-8(24) i załącznik CIT-8/O(11) - wydruk i e-deklaracja
 • eksport danych PIT-36 do programu IPS za 2016
 • drobne poprawki

10.01.1 (28.12.16)

 • kontrahenci powiązani - ustawa o centralizacji rozliczeń VAT w samorządach z 05.09.16
  W oknie "Kontrahenci" pojawiła się zakładka "Powiązania". Można na niej wybrać kontrahenta nadrzędnego (gminę) dla bieżącego kontrahenta (jednostki gminnej). Wybranie jednostki gminnej jako nabywcy na fakturze, dostawcy na fakturze zakupu lub kontrahenta we wpisie do księgi powoduje przypisanie gminy (kontrahenta nadrzędnego) jako kontrahenta do rozliczenia VAT na zakładce "Stawki VAT". Jeśli na fakturze jest określony inny "Nabywca (VAT)" (gmina) niż "Nabywca (płatnik)" (jednostka gminna), to jest on drukowany na fakturze jako "Nabywca", a "Nabywca (płatnik)" jako "Płatnik". Drukowane nagłówki "Nabywca" i "Płatnik" można zmienić na dowolne inne w definicji faktury. Mechanizm kontrahentów powiązanych jest dostęny w wersji Maxi i PRO.
 • drobne poprawki

10.01.0 (22.12.16)

 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
  Generowanie i automatyczne przesyłanie w formie elektronicznej jednolitych plików kontrolnych. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - ZESTAWIENIA I RAPORTY - JPK (Jednolity Plik Kontrolny)".
 • moduły R2fk i R2księga
  • nowy PIT-36L(12) - wydruk i e-deklaracja
  • stawka CIT 15% dla małych podatników
   Od stycznia 2017 mali podatnicy (obrót do 1,2 mln EUR) mogą stosować obniżoną stawkę CIT w wysokości 15%. Aby korzystać z tej stawki należy ustawić parametr "Mały pod." w kolumnie "Stawka" w tabelce "Parametry" na zakładce "Ustawienia - CIT" w danych firmy.
  • definicje bilansu i rzis na zestawieniu "Plan kont"
   Przypisania poszczególnych kont do bilansu i rzis zostały przeniesione z okna "Plan kont" (zakładki "Rachunek zystków i strat" oraz "Bilans") do menu "Ustawienia - Definicje raportów". Aby sprawdzić poprawność wykonanej definicji, można wydrukować w oknie "Plan kont" zestawienie "Plan kont" z włączoną opcją "Przypisania do definicji RZIS" lub "Przypisania do definicji bilansu".
  • zestawienia obrotów i sald w wybranej walucie
   Walutę można wybrać w zestawieniach: "Obroty i salda - zbiorczo", "Obroty i salda - analitycznie" (okno "Plan kont") oraz "Obroty konta" (okna "Obroty miesięcznie" i "Obroty narastająco").
  • filtrowanie kontrahentów wg maski konta odbiorcy lub dostawcy
   We właściwościach (F4) okna "Kontrahenci" pojawiły się nowe kryteria filtrowania: "Konto odbiorcy" i "Konto dostawcy". Składają się one z 8 pól odpowiadających segmentom w numerze konta. W wybranym segmencie można wpisać konkretne cyfry/litery oraz znaki * (gwiazdka) i ? (znak zapytania), gdzie: * (gwiazdka) - oznacza dowolny ciąg cyfr/liter (w tym także pusty), ? (znak zapytania) - oznacza jedną dowolną cyfrę/literę.
  • rozszerzenie funkcjonalności wpisu typu "Faktura wewnętrzna"
   Aby dostosować program do wymagań JPK wprowadzono we wpisach "Faktura wewnętrzna" dodatkowe pole "Typ transakcji". Po wybraniu "Zwrot odliczenia za kasę fiskalną" lub "Podatek od spisu z natury" podajemy kwoty podatku VAT (bez netto i brutto) związane z tymi zdarzeniami. Kwoty pojawią sie na deklaracji VAT oraz na JPK VAT. Bezpośrednio na deklaracji w oknie "VAT-7" nie można ich już wprowadzać.
  • CEIDG-1(1.8.1)
  • automatyczne polecenie przelewu z okna "CIT" (184327)
  • pełne nazwy towarów w imporcie z Subiekta (192706)
 • moduł R2faktury
  • więcej niż 3 ceny sprzedaży
   Do tej pory każdy asortyment miał trzy ceny sprzedaży. Teraz może ich być nawet 20, w zależności od parametru w menu "Ustawienia - Asortymenty - Ceny sprzedaży - Liczba".
  • wybór drukarki przed wydrukiem w fakturach
   Przed wydrukiem faktur i niektórych innych dokumentów można łatwo sprawdzić na którą drukarkę zostanie skierowany wydruk. Pozwala to na sprawniejszą pracę zwłaszcza w konfiguracji terminalowej przy pracy na wielu różnych drukarkach.
  • kontrahenci globalni
   Istniejąca od dawna w programach R2fk i R2księga globalna biblioteka kontrahentów jest teraz dostępna również w programie R2faktury (menu "Okna - Biblioteki - Globalne - Kontrahenci"). Aby z niej korzystać należy w danych firmy włączyć opcję "Ustawienia - Inne - Biblioteki globalne - Kontrahenci".
  • zestawienie "Obroty magazynowe - zagregowane"
   Agreguje obroty magazynowe wg rodzajów lub nazw dokumentów PZ, WZ i MM.
 • wygląd programu
  Zmianie uległ domyślny wygląd programu (kolor, wygląd okien i poszczególnych pól). Można go łatwo dostosować do swoich potrzeb. W menu głównym "Ustawienia - Środowisko - Interfejs - Aktywny interfejs" czeka ponad 40 gotowych styli (interfejsów) określających wygląd programu.
 • osobne pola adresowe w danych kontrahenta
  Dotychczas dane adresowe kontrahenta były przechowywane w jednym zbiorczym polu zawierającym nazwę firmy i pełny adres. Teraz można korzystać z oddzielnych pól adresowych - osobno nazwa firmy, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość i poczta. Rodzaj pól adresowych ustawiamy w menu głównym "Konfiguracja - Kontrahenci - Nazwa i adres".
 • wybór kontrahenta po fragmencie tekstu
  Wybierając kontrahenta w trakcie księgowania i wystawiania dokumentów widoczny jest teraz jego pełny adres łącznie z Nip-em. Dodatkowo można go łatwiej wyszukać podając dowolny fragment nazwy, adresu lub NIP-u.
 • zmiana położenia okien
  Aby zmienić położenie wszystkich okien programu wystarczy przeciągnąć myszą główne okno programu w odpowiednie miejsce na ekranie. Pozostałe okna zostaną przeciągnięte automatycznie. Jeśli położenie poszczególnych okien miało by być niezależne od głównego okna (tak jak dotychczas), należy wyłączyć parametr w menu "Ustawienia - Środowisko - Interfejs - Ekran - Wszystkie okna na tym samym monitorze".
 • znacznik "Aktywna" przy firmie
  Jeśli jakieś firmy nie są już obsługiwane w programie, to można im wyłączyć znacznik "Aktywna". Jeśli włączymy we właściwościach (F4) okna "Firmy" filtr "Tylko aktywne firmy", to firmy nieaktywne nie będą pokazywane ani w oknie "Firmy" ani na liście firm w głównym oknie programu.
 • pola użytkownika
  Zmienił się domyślny wygląd okna "Kontrahenci" i wielu innych. W związku z tym po wgraniu wersji 10.x konieczne będzie samodzielne zweryfikowanie położenia wszystkich zdefiniowanych w programie pól użytkownika.
 • API
  Możliwość pisania własnych aplikacji korzystających z API programu R2firma - R2firmaApi.dll. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - FUNKCJE API".

Historia zmian R2fk i R2księga w.4.xx
Historia zmian R2faktury w.7.xxReferencje

HUBERTUS Biuro Rachunkowe w Krotoszynie

"W 2008 roku podjęliśmy decyzję o zmianie oprogramowania w zakresiekompleksowej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej naszych...

Dariusz Jakubowski
Doradca Podatkowy

HUBERTUS Biuro Rachunkowe w Krotoszynie

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2